Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett och två språk - ULV

 • 22,5 hp

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kursen omfattar fyra delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution.

  1. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7.5 hp
   (ges av Institutionen för språkdidaktik)
  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp
   (ges av Institutionen för pedagogik och didaktik)
  3. Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp
   (ges av Juridiska institutionen)
  4. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7.5 hp
   (ges av Institutionen för språkdidaktik)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen och salstentamen.

  För betygskriterier se kurs USU1SK.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Tore Nilsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För litteraturlistor se kurs USU1SK.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Tore Nilsson, tore.nilsson@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Jorunn Nilsson, jorunn.nilsson@isd.su.se

  Kontakt ULV
  ulv@su.se