Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett och två språk - ULV

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen omfattar fyra delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. 

  Kursen omfattar fyra delar.

  • Du som har ett undervisningsämne läser del 1 och 4 inom det ämnet.
  • Du som har två undervisningsämnen läser del 1 inom ditt förstaämne och del 4 inom ditt andraämne.
  1. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7,5 hp
   Du läser ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne.
   Del 1 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.
  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp
   Du läser om det svenska skolväsendets historia och får sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle.
   Del 2 ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.
  3. Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp
   Den här delkursen omfattar tre dimensioner av lärarrollens juridik: förvaltningsrätt, i synnerhet skoljuridik, samt barnrätt och yrkesetik.
   Del 3 ges av Juridiska institutionen.
  4. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7,5 hp
   Här fördjupas de ämnesdidaktiska perspektiven på undervisning och lärande i det aktuella ämnet.
   Del 4 ges av Institutionen för ämnesdidaktik.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen och salstentamen.

  För betygskriterier se kurs USU1SK.

  Examinator

  Laura Sánchez Pérez

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  För schema se kurs USU1SK.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  För litteraturlistor se kurs USU1SK.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Helkurs: Laura Sánchez Pérez, laura.sanchez@su.se 
  Delkurs 1 och 4: Laura Sánchez Pérez, laura.sanchez@su.se 
  Delkurs 2: Tobias Dahlkvist, tobias.dahlkvist@edu.su.se
  Delkurs 3: Lena Sandström, Lena.Sandstrom@juridicum.su.se

  Utbildningsadministration
  Helkurs: kursadmin.did@su.se  
  Del 1 och 4: kursadmin.did@su.se 
  Del 2: lotta.engcrantz@edu.su.se 
  Del 3: jes@juridicum.su.se 

  Kontakt ULV
  ulv@su.se