Profiles

Lena Sandström

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Juridiska institutionen
Telefon 08-16 28 68
E-post lena.sandstrom@juridicum.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C
Rum C 894
Postadress Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Avhandlingen har den preliminära titeln Offentligrättsligt våld. Syftet med arbetet är att, främst ur förvaltningsrättslig synvinkel, undersöka offentliga funktionärers möjlighet att använda våld mot sak eller person. Föreskrifter om den offentligrättsliga våldsanvändningen finns framförallt inom politi- och socialrätten, men inom många andra rättområden har de offentliga organen befogenhet att ytterst genomdriva till exempel en befallning med våld. 

I doktorandtjänsten ingår också undervisningsskyldighet, som fullgörs i Statsrätt (8p) och Förvaltningsrätt (10p).

Senast uppdaterad: 18 september 2019

Bokmärk och dela Tipsa