Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen Skolan i samhället utgör den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet Kompletterande pedagogisk utbildning - humaniora och samhällsvetenskap (KPU). Skolan i samhället har delats upp i fyra inriktningar. Du som har ett eller två språk som undervisningsämnen ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

Kursens olika delkurser orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.