Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, ett och två språk - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen utgör den första delen av den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) inom programmet KPU för ämneslärarexamen och ges under utbildningens första termin. Kursen har delats upp i fem inriktningar. Du som har ett eller två språk som undervisningsämnen ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Kursens olika delkurser orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.