Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Framträdande och retorik - kurs inom ULV-projektet

Den retoriska traditionen bidrar med viktiga modeller för hur man agerar i ett demokratiskt samhälle och medkunskap om hur man kan förstå egnas och andras möjligheter att påverka genom tal och samtal.

Kursen ger dig övning i och stöd för att tala och samtala på olika sätt och i olika skolsammanhang.