Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:
Programsida med studiegång KPU

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Kursen ger grundläggande kunskaper om skolans utbildnings- och demokratiuppdrag och hur dessa, med utgångspunkt i ämnesdidaktisk teori, kan omsättas i planering, genomförande och utvärdering av undervisning och bedömning, framför allt inom ditt huvudsakliga undervisningsämne.

  Delkurser

  Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för ämnesdidaktik är kursansvarig institution. 

  Kursen omfattar fyra delar.

  • Du som har ett undervisningsämne läser del 1 och 4 inom det ämnet.
  • Du som har två undervisningsämnen läser del 1 inom ditt förstaämne och del 4 inom ditt andraämne.
  1. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7,5 hp
   Delkursen går under den första läsperioden, period A. Du får en introduktion och översikt till ämnesdidaktisk teori, den svenska skolans styrdokument samt grunderna för planering, genomförande och uppföljning av undervisning i estetiska, humanistiska och samhällsorienterande ämnen. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier 2-3 dagar i veckan och däremellan självstudier, samt arbete i studentarbetslag.
   Del 1 ges av Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD).
  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp
   Delkursen går under den första delen av period B. Kursen baseras på fem teman och behandlar aspekter av det svenska utbildningsväsendets historia samt utvärdering av och i skolan. Undervisningen består av sex föreläsningar och fem seminarier.
   Del 2 ges Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD).
  3. Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp
   Delkursen går under den andra delen av period B. Du får grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt och behandlar yrkesetiska aspekter på lärarens relation till elever och föräldrar. Undervisningen består av två föreläsningar och ett seminarium.
   Del 3 ges av Juridiska institutionen.
  4. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7,5 hp
   Delkursen påbörjas innan din första VFU, och fortsätter sedan efter den. I kursen fördjupas de ämnesdidaktiska studierna med ett särskilt fokus på bedömning.
   Del 4 ges av Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD).

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, hemtentamen och salstentamen.

  Examinator

  Del 1 och 4: Cecilia EskilssonMattias Björklund, Steven Dahl, Ulf Sandström  

  Del 2: Tobias Dahlkvist 

  Del 3: Lena Sandström 

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Steven Dahl, steven.dahl@su.se 

  Utbildningsadministration
  Helkurs: kursadmin.did@su.se  
  Del 1 och 4: kursadmin.did@su.se 
  Del 2: lotta.engcrantz@edu.su.se 
  Del 3: jes@juridicum.su.se 

  Kontakt ULV
  ulv@su.se