Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - ULV

Kursen ingår i ULV-projektet.

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) är kursansvarig institution.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:

Programsida med studiegång KPU

Läs mer om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Kursbeskrivning HVUS01 H21 (257 Kb)

  Delkurser

  1. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A, 7.5 hp
   (ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD)
   HT21: 30/8 - 29/9
    
  2. Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp
   (ges Institutionen för pedagogik och didaktik, IP)
   HT21: 30/9 - 20/10
  3. Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp
   (ges av Juridiska institutionen)
   HT21: 21/10 - 29/10
   Delkursbeskrivning Juridik H21 (264 Kb)
    
  4. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B, 7.5 hp
   (ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD)
   HT21: 1/11 - 5/11 och 9/12 - 14/1

  Du som har ett undervisningsämne läser delkurs 1 och delkurs 4 inom det ämnet.
  Du som har två undervisningsämnen läser delkurs 1 inom ditt förstaämne och delkurs 4 inom ditt andraämne.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på seminarier är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Delkurs 1
  Delkurs 2
  Betygskriterier Delkurs 3 (sidan 6) (264 Kb)
  Delkurs 4

  Examination

  Examinationsformer
  Delkurs: 1 Ämnesdidaktik, läroplansteori betyg och bedömning A, 7,5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Delkurs 2: Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp examineras genom muntliga redovisningar och hemtentamen.

  Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp examineras genom muntlig redovisning och salstentamen.

  Delkurs 4: Ämnesdidaktik, läroplansteori betyg och bedömning B, 7,5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

  Omexamination

  Kontakta delkursens administratör för information om omexaminationsdatum.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Delkurs 1 och 4: Ann-Sofie Jägerskog, Cecilia Lundholm, Johan Sandahl, Maria Olson, Peter Sundebrant, Steven Dahl, Ulf Sandström, Viveca Lindberg

  Delkurs 2:
  Examiantor/attestant på kursen: Tobias Dahlkvist
  Rättande lärare: Tobias Dahlkvist, Eva Insulander, Petros Gougoulakis, Ida Al Fakir, Petter Sandgren

  Delkurs 3: Lena Sandström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen kommer huvudsakligen bedrivas digitalt. Se kursens schema.

 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministration

  Delkurs 1 och 4: studieadmin@hsd.su.se

  Delkurs 2: lotta.engcrantz@edu.su.se

  Delkurs 3: jes@juridicum.su.se

  Studievägledning HSD: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: Steven Dahl

   

  Studievägledning ULV: ulv@su.se