Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:
Programsida med studiegång KPU