Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Två personer som betalar i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos

  Niandet är artigt eller nedlåtande – olika servicesvenska i Sverige och Finland

  Blir du niad eller duad i biljettkassan? Brukar du nia eller dua personalen? Ditt budskap kan uppfattas helt fel, beroende på om du gör det i Finland eller i Sverige. Camilla Wide i projektet IVIP intervjuas av svenska.yle.fi.

  Färgglada ballonger. Språkkonsultprogrammet 40 år

  Språkkonsultprogrammet 40 år

  I 40 år har Stockholms universitet utbildat språkkonsulter i svenska på Språkkonsultprogrammet – en utbildning som Sverige var först med i världen. Språkkonsulter finns i dag på många myndigheter, organisationer och företag och behovet av kunskap om kommunikation i tal och skrift i det moderna arbetslivet är stort.

  Kvinna med elektrodmössa. Foto: Eva Dalin

  3,4 milj. kr till En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare

  José Alemán Bañón vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats ca 3,4 miljoner kr i anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare".

  Lärare som undervisar. Foto: Niklas Björling

  Lediga jobb: Universitetslektorer i svenska/svenska som andraspråk (2 tidsbegr.). Sök senast 15/11

  I visstidsanställningarna ingår undervisning på delkurser inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i ämnena svenska och svenska som andraspråk samt i kurser i svenska som andraspråk för internationella studenter/svenska som främmande språk. Den sökande förväntas aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och i institutionens arbete. Administrativa arbetsuppgifter kan ingå i anställningen.

  Foto: Syda Productions, Mostphotos

  Ledigt jobb: Adjunkt i yrkesmässigt skrivande (tidsbegränsad anställning). Sök senast 15/11

  I anställningen ingår undervisning i yrkesmässigt skrivande på fristående kurser och inom Språkkonsultprogrammet och Kandidatprogram i arbetslivskommunikation. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination.

  Swedish for International Students

  Lediga jobb: Adjunkter i svenska som andraspråk för internationella stud. (2 tidsbegr.) Sök 15/11

  Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i kurser i svenska för internationella studenter/svenska som främmande språk. Undervisning ges på kurser för internationella studenter, i särskilda kurser för anställda doktorander och forskare samt i förberedande och behörighetsgivande kurser i svenska inför akademiska studier. Även andra kurser i muntlig och skriftlig färdighetsträning samt olika typer av uppdragsutbildning kan förekomma liksom bedömning av muntlig och skriftlig språkfärdighet i Tisus (Test i svenska för universitetsstudier).

  Datorskärm med text. Hand som håller glasögon framför. Foto: Andrey Popov, MostPhotos

  Ledigt jobb: Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sök senast 15/11

  Institutionen för svenska och flerspråkighet utlyser härmed en ettårig postdoktoranställning i svenska/nordiska språk. Utlysningen är riktad till doktorer i nordiska språk/svenska med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till ett år. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning inom ämnet enligt inlämnad plan. Avsikten är att en forskare som nyligen disputerat ska få tillfälle att under ett år fortsätta sin forskningsverksamhet.

  Man vid skrivbord dator. Foto: racorn, MostPhotos

  Ledigt jobb: Utbildningskoordinator. Sök senast 26/11

  Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med den administrativa samordningen av Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att ansvara för den övergripande planeringen och genomförandet av programmet.

  Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling

  Ledigt jobb: Universitetslektor/adjunkt i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (tidsbegr.) Sök 26/11

  I visstidsanställningen ingår undervisning på delkurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska som andraspråk. Undervisning inom masterutbildningen i tvåspråkighet kan förekomma. I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning inom grundutbildningen samt administration.

  Kvinna med böcker och dator. Foto: Syda Productions. MostPhotos

  Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska. Sök senast 10/12

  Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.

  Man (i rullstol) med böcker. Foto: LightField, MostPhotos

  Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska som andraspråk. Sök senast 10/12

  Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.