Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Informationscentret/Studenthuset. Vi finns i hus D, Södra huset. Foto: Niklas Björling

  Ledigt jobb: Studievägledare inom översättningsvetenskap (tidsbegränsad). Sök senast 20/2

  Som studievägledare har du en viktig roll och mycket kontakt med både blivande och befintliga studenter, lärare, studierektorer och andra administratörer. Anställningen gäller främst kurser och program i ämnena tolkning och översättning. En stor del av ditt arbete kommer att vara studievägledning.

  Studenter som använder teckenspråk

  Ledigt jobb: Utbildningskoordinator för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Sök senast 23/2

  Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att samordna och ansvara för den övergripande planeringen, genomförandet och utvecklingen av programmet. Du arbetar med bemanning, ekonomi samt skapande och uppdatering av styrdokument. Arbetet innebär nära samarbete med studierektorer på båda institutionerna liksom med programmets lärare och administratörer.

  Illustration av hjärnan med kugghjul i

  Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 6/3

  Postdoktorn ska inom ett befintligt externfinansierat projekt bedriva forskning om det deklarativa minnets kompensatoriska roll i tidiga och sena andraspråksinlärares grammatiska processning av svenska. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

  Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö 14/3

  Välkomna till ett seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Seminariet vänder sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola. Du behöver anmäla dig till seminariet senast den 7 mars.

  Pedagogiska priset.

  Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3

  Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Du kan nominera fram till 15 mars.

  Maria Lim Falk. Foto: Privat

  Snabbare väg till svenskan

  Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Artikel i Språktidningen 2/2018 med språkforskaren Maria Lim Falk om att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

  Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling

  Undervisning i par utvecklar pedagogik

  Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Vilhelm Stokstad

  Universitetslärare möter Europa med Erasmus

  ”Jobbskugga” en kollega vid ett lärosäte i Europa. Undervisa, fast vid ett annat europeiskt universitet. Genom Erasmus kan anställda delta i utbyten och utveckla verksamheten.

  The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song

  Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.

  Feskur Fiskur (färöiska)

  Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2018. Sök senast 1/3

  Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge i sommar och studera nordiska språk och nordisk litteratur, få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer.