Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus i Sverige kommer att ges 5 maj. Foto: Elena Elisseeva/MostPhotos

Ska du göra Tisus?

All information hittar du på Tisus-sajten.

ST21 Sommartermin / Summer semester 2021

Både distans- och campusundervisning vid institutionen våren, sommaren och hösten 2021. FAQ

Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker mestadels online under vårterminen, sommarterminen och första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

i

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Om undervisningen vid institutionen

Gunlög Sundberg. Foto: Pia Nordin

Lyssna på den nya podden "Språket på jobbet" om flerspråkiga arbetsplatser

I den nya podden Språket på jobbet, diskuteras kommunikationen på flerspråkiga arbetsplatser under temat Vad menas egentligen med yrkessvenska? Deltar gör universitetslektor Gunlög Sundberg tillsammans med universitetslektor Aina Bigestans. Podden ges ut av Föreningen Vård- och omsorgscollege.

Somaliska flaggan

”Äldre” blev ”odugliga” – nu ska myndigheters översättningar bli bättre

I information på somaliska från Folkhälsomyndigheten i fjol översättes ”äldre” med ”slitna” eller ”odugliga”. Enligt översättaren Ida Gure är felaktigheter vanligt. Nu införs stängare kontroller av myndigheternas information. ”Ingen kollar om översättningen är bra, om det är rätt eller begripligt, vissa texter går inte ens att förstå”, säger Ida Gure som är Sveriges enda auktoriserade översättare till somaliska.

Bokomslag. En katt tittar ut genom en kattllucka i en dörr på en katt som sitter framför dörren.

Humanvetenskapernas verkningar. Ny bok om universiteten och deras kunskap

I diskussionen om hur universitet och högskolor bättre kan möta vår tids stora utmaningar har samhällsvetenskap och humaniora börjat ta allt större plats. Det beror inte minst på att en ny forskningspolitisk linje håller på att ta form, där humanvetenskaperna tillmäts större vikt än tidigare. I en ny antologi med docent Linus Salö som redaktör, bidrar forskare från olika universitet med kapitel utifrån olika forskningsinriktningar.

Sofia Pereswetoff-Morath målar i runor på runsten med rödfärg. Foto: Magnus Källström

Postdocprojekt: Hur länge får man heta Botvid? (2020–2022)

Hur länge får man heta Botvid? Forngutniskt personnamnskick i gotländskt epigrafiskt material från 750 till 1500-tal. Ett postdocprojekt som leds av Sofia Pereswetoff-Morath.

Sittande människor fotade bakifrån. En talare långt bort. Foto: kasto80, MostPhotos

Konferenser på gång