Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Händer håller i pusselbitar. Foto: Andrey Popov, MostPhotos

Ledigt jobb: Ekonomiansvarig. Sök senast 20/1

Du kommer att ha det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen på institutionen och samordna samt vara operativt stöd och rådgivare för alla enheter. Arbetet sker i nära kontakt med institutionens prefekt, föreståndare, administrativ chef, ekonomihandläggare och övriga medarbetare vid institutionen. Du kommer främst att arbeta med budget, bokslut, analys och prognoser. Du kommer att leda och organisera arbetet inom ekonomifunktionen samt implementera direktiv från SU:s centrala ekonomiavdelning.

Ladok

Registrering och reservupprop vt -19

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

multitimglas Foto: Belish, MostPhotos

Språket påverkar tidsuppfattningen

Kan det språk vi talar påverka hur vi uppfattar världen? Frågan har länge varit död inom vetenskapen. Men nu har forskarna genom sinnrika experiment kunnat visa hur den här påverkan kan se ut. Frågan är vilken betydelse det har. Bland annat har Manne Bylund, professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, tillsammans med en kollega* undersökt hur tidsuppfattningen påverkas av vilket språk man talar.

Svenska flaggan som en pratbubbla. Illustration: Laurent Davoust, MostPhotos

”Därför är språktest en dålig idé”

Hur definierar man vilka språkliga kunskaper som behövs för att vara medborgare? Vi menar att detta inte går. Istället verkar språktest för medborgarskap handla om det symboliska värdet av att ställa krav på en viss grupp i samhället, skriver språkforskarna Maria Rydell och Tommaso Milani.

Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

Nya utbildningsmodellen ska lära nyanlända svenska snabbt

För den som lär sig ett nytt språk är det ibland viktigt att snabbt öka ordförrådet. Forskare vid Stockholms universitet utvecklar nu en ny modell för intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Intervju med Maria Lim Falk i DN.

ordmol: ord fraser ordförråd läxor mål wordart.com

Skolan där nyanlända unga lär sig svenska i alla ämnen

Milana och Judith tycker det är svårt att lära sig att förstå svenska. Heter det "Tjugi, tjuge, "tjugiå"eller tjuuugo". Ett unikt projekt ska nu få dem att lära sig svenska snabbare. Forskare vid Stockholms universitet utvecklar en ny modell för intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Artikel i DN.