Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Bord med böcker dator mb händer. Foto: Niklas Björling

  Ledigt jobb: Adjungerad lärare i översättning. Sök senast 22/10

  Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms universitet bedriver landets enda översättarutbildning på grundnivå där studenterna översätter till och från vilka språk som helst, så länge det ena språket är svenska. Översättarutbildningen har ett fokus på brukstexter och sakprosa, men det ingår även olika specialiserade kurser, bl.a. i skönlitterär översättning, medieöversättning och IT-översättning. Vi vill nu förstärka lärarkåren med en yrkesverksam översättare med erfarenhet inom översättning till svenska av sakprosa till våra färdighetskurser.

  Datorskärm med text. Hand som håller glasögon framför. Foto: Andrey Popov, MostPhotos

  Ledigt jobb: Postdoktor i översättningsvetenskap. Sök senast 22/10

  Institutionen utlyser en tvåårig postdoktoranställning i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning eller tolkning. Utlysningen är riktad till doktorer i översättningsvetenskap eller därmed besläktat forskningsämne, såsom språk, med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till två år.

  Studenter i Universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling

  Lediga jobb: Postdoktorer i språkvetenskap (4 st)/Forskarskolan i språkvetenskap. Sök senast 25/10

  Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra anställningar som postdoktor vid någon av sju institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, varav vår institution är en av dem. (OBS! Förlängd ansökningstid till 25 okt.)

  Datorskärm med text. Hand som håller glasögon framför. Foto: Andrey Popov, MostPhotos

  Postdoktor i svenska/nordiska språk. Sök senast 15/11

  Institutionen för svenska och flerspråkighet utlyser härmed en ettårig postdoktoranställning i svenska/nordiska språk. Utlysningen är riktad till doktorer i nordiska språk/svenska med sikte på fortsatt vetenskaplig meritering. Anställningen är tidsbegränsad till ett år. Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning inom ämnet enligt inlämnad plan. Avsikten är att en forskare som nyligen disputerat ska få tillfälle att under ett år fortsätta sin forskningsverksamhet.

  svenska och finska flaggan. Foto: Ruskpp Ruskpp, MostPhotos

  Svenskar tar lättare till superlativer, finlandssvenskar är mer återhållsamma

  De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Finland tar sig uttryck i svenskarnas och finlandssvenskarnas sätt att samtala, säger professor Catrin Norrby från Stockholms universitet. Skillnaderna är små, men de finns. Bland annat finns skillnader i lärarnas sätt att handleda sina studerande på svenska och finlandssvenska universitet. Svenska handledare har en mer förhandlande och kamratlig handledningsstil än sina finländska kollegor.

  Catrin Norrby sitter framför en bokhylla. Skrämdump från YouTube

  Ett samtal om Samtal om svenska

  Vilka uppfattningar om språkbruk ligger bak­om omdömen som ”bra” och ”dåligt” språk? Det har Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där elever och lärare besvarat en enkät och värderat ett an­tal autentiska exempel på samtida svenska och resonerat om dem i fokusgrupper. Catrin Norrby samtalar med Maria Sjödin, Morfems förlag, om undersökningen (YouTube).

  Pratbubblor och Norges flagga Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

  Besøk til norskundervisninga

  I oktober og november ht -18 vil norskundervisninga på Stockholms universitet få besøk av Snorre Karkkonen Svensson og Else Berit Molde som begge vil delta i nettundervisninga på Norska – baskurs 1. Besøket fra de to er en del av arbeidet med å styrke nettverket rundt norskundervisninga gjennom å trekke inn kompetanse fra andre miljøer som arbeider med norsk språk, litteratur og kultur. Det er også et uttrykk for et ønske om å skape et polyfont klasserom hvor studentene skal få muligheten til å møte flest mulig stemmer.

  Lasse Mårtensson. Foto från www.hig.se

  Lasse Mårtensson professor i nordiska språk

  Lasse Mårtensson har befordrats till professor i nordiska språk. Han är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Han forskar bl.a. om den medeltida svenska skriften och om medeltida personnamn.

  Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

  Carla Jonsson docent i tvåspråkighet

  Carla Jonsson har antagits som docent i tvåspråkighet. Hon är verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Maria LimFalk/Tomas Riad/Helena Bani-Shoraka. Foto: LinneaBengtsson/Paulin Strömberg/Pia Nordin

  Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar

  Ett symposium för lärare i svenska som andraspråk anordnas av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) 11–12 oktober. Forskarna Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka från vår institution håller föredrag den 12:e om Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar, samt en artikel i Lisetten om förutsättningar för lärande.

  Vitt kakel

  Ända in i kaklet

  Under den senaste tiden har vi hört moderatledaren Ulf Kristersson använda uttrycket "ända in i kaklet" upprepade gånger. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda ett idiomatiskt uttryck för att beskriva sin starka vilja att bilda regering? Och vad kommer att hända med uttryckets popularitet om Kristersson inte lyckas i sin strävan? Urban Östberg, forskare på Institutionen för svenska och flerspråkighet, medverkar i Sveriges radios P1 Nordengren & Epstein.