Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Anna-Malin Karlsson. Foto: Pia Nordin

  “Välkommen till min hemsida” – svenskarnas första steg på webben. 24/9

  Hur gick det egentligen till när svenskarna på 90-talet plötsligt kunde skaffa egna hem på internet? Varför gjorde de det? Och har något gått förlorat sedan åren av nybyggaranda? Internetmuseum och Nordiska museet presenterar på Goto10 ett samarbete med fokus på personliga hemsidor. Därefter föreläser Anna-Malin Karlsson, professor i svenska vid Stockholms universitet, som studerat svenskarnas internetanvändning utifrån många perspektiv.

  Bokomslag

  Ny bok/bokmingel: High-Level Language Proficiency in Second Language and Multilingual Contexts 27/9

  Välkommen att mingla och fira den nya boken High-Level Language Proficiency in Second Language and Multilingual Contexts, redigerad av Kenneth Hyltenstam, Inge Bartning and Lars Fant. Denna volym är den sista samlade rapporten från forskningsprogrammet “Avancerad andraspråksanvändning” (“AAA-programmet”), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (2006–2012).

  Bokmässan logotyp

  Bokmässan: Intensivsvenska. Föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter 27–30/9

  På Bokmässan i Svenska Akademiens monter möter du i år utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska. Det bjuds på föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter. Från vår institution deltar forskarna Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk och Tomas Riad och Olle Josephson.

  Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling

  Ledigt jobb: Adjunkt i retorik för blivande lärare. Sök senast 27/9

  Vi söker en adjunkt i retorik för blivande lärare i svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningen ingår undervisning i retorik i lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Därtill ingår uppgifter som omfattar att anpassa retorikundervisning för teckenspråkiga studenter. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker på svenska.

  Kursadministratör med student. Foto: Eva Dalin

  Ledigt jobb: Kursadministratör. Sök senast 1/10

  Som kursadministratör i svenska för internationella studenter har du en viktig roll i internationaliseringen av universitetet. Du arbetar med antagning och registrering av studenter, gruppindelning, närvarolistor, förberedande av resultatrapportering och tentamensadministration. Kurserna, som ges på flera olika nivåer och på deltid, är av två olika typer och riktar sig till olika målgrupper, dels kurser för internationella studenter som läser svenska utöver heltidsstudier vid någon annan institution, dels kurser för internationella medarbetare vid Stockholms universitet. I arbetet ingår även schemaläggning av kurserna.

  Lagerkrans

  Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10

  Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet och diversitet. Vi ser gärna ansökningar där forskningsplanen är riktad mot transnationell flerspråkighet och lingvistisk etnografi (dock ej något krav).

  Studenter i Universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling

  Lediga jobb: Postdoktorer i språkvetenskap (4 st)/Forskarskolan i språkvetenskap. Sök senast 15/10

  Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra anställningar som postdoktor vid någon av sju institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, varav vår institution är en av dem.

  ordmol: ord fraser ordförråd läxor mål wordart.com

  Så lär sig nyanlända svenska på två år

  Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet när man som nyanländ ska lära sig svenska. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Projektledare är Maria Lim Falk, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

  Språkkrav är ingen lösning

  I årets valrörelse har flera partier lagt fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat vill höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, pratar om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1.