Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Ung kille som hoppar av glädje. Foto: Dan Kosmayer/MostPhotos

Antagna och reserver till ht -19

Här får du information om första och andra antagningen samt vad du ska göra om du är reserv hos Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

Ladok

Registrering och reservupprop ht -19

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

1

En lyckad terminsstart

Inför dina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto för att komma åt läroplattformen Mondo, låna på biblioteket, skriva ut och kopiera med mera. Du vill säkert ha tillgång till det trådlösa nätverket, och kan behöva IT-hjälp. På universitetets centrala webbplats finns information om hur du snabbt och smidigt ska komma igång med dina studier:

Checklista för en lyckad terminsstart (SU-sajten): su.se/utbildning/ny-student

Folder: En lyckad terminsstart

Lärare i korridor Foto: Katja Kircher, MostPhotos

Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

Vid Stockholms universitet har man arbetat fram en modell med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal. Fördelen med auskultationer är att det kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnader, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt till återkoppling, faktorer som inverkar på resultatet.

Läkare och två patienter samtalar. Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos

Patienters följdfrågor fördjupar samtal med läkare

I artikeln "Patient participation and learning in medical consultations about congenital heart defects" undersöks inspelade konsultationssamtal mellan par som väntar ett barn med misstänkt hjärtfel och en specialistläkare. Samtalen är för paren det första mötet med en specialist, efter rutinultraljudet då något avvikande upptäckts. Artikelförfattarna Bellander och Karlsson är intresserade av samtalets förutsättningar för lärande, och tittar särskilt på patienternas aktivitet.

Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

Årets lärare 2019: Helena Bani-Shoraka

Helena Bani-Shoraka är framröstad till Årets lärare 2019 vid Stockholms universitetet för sin pedagogiska skicklighet. Hon uppskattas av studenterna för sin förmåga att tydliggöra vad som förväntas av dem och hur kursinnehållet är relevant med hjälp av ett välplanerat och tydligt upplägg på undervisningen. Helena Bani-Shoraka är universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Media for All 8

Konferensen Media for All 8:s betydelse för dagens medielandskap. Rektor vloggar

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding invigde den internationella konferensen Media for All 8, som samlade 400 deltagare från 47 länder: civilsamhälle, näringsliv och akademi. Här berättar hon om varför konferensen och dess innehåll har stor betydelse för dagens medielandskap. Värd för konferensen var Tolk- och översättarinstitutet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

katu gata

Spår av svenska i finskan

Att det finska ordet appelsiini kommer från apelsin är inte svårt att se, men att tuoli har sitt ursprung i svenskans stol är inte självklart. Martin Persson, doktorand i nordiska språk, skriver i Språkbruk om svenska lånord i finskan.