Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  1

  En lyckad terminsstart

  Inför dina studier behöver du aktivera ditt universitetskonto för att komma åt läroplattformen Mondo, låna på biblioteket, skriva ut och kopiera med mera. Du vill säkert ha tillgång till det trådlösa nätverket, och kan behöva IT-hjälp. På universitetets centrala webbplats finns information om hur du snabbt och smidigt ska komma igång med dina studier:

  Checklista för en lyckad terminsstart (SU-sajten): su.se/utbildning/ny-student

  Studenter minglar bland grönska på Campus. Foto: Niklas Björling

  Nätverksträff för lärare i svenska för internationella studenter 20/9

  Vi träffas på Stockholms universitet för ett heldagsseminarium om svenska som främmande språk för internationella studenter. Detta är också starten på ett fortsatt samarbete mellan lärosäten i både Sverige och utomlands, där det finns kurser i svenska för internationella studenter. Du behöver anmäla dig till träffen.

  Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

  Profilseminarium: Makt, demokrati & välfärd. Gunilla Almström Persson deltar 24/9

  Tema Makt, demokrati & välfärd med undertemat Berättelsens funktion i det demokratiska samtalet och hur särskilt utsattas rättigheter i välfärdsstaten politiseras. Medverkar gör bl.a Gunilla Almström Persson, från vår institution. Du behöver anmäla dig om du vill delta i seminariet

  Staty av S:t Hieronymus klädd i tåga, som håller i bok o penna. Foto: Vasilii Mykhailov, MostPhotos

  Välkommen att fira Hieronymusdagen med oss! 28/9

  Snart är det Internationella översättardagen – S:t Hieronymus är översättarnas skyddshelgon. Vi firar med mingel, fika och presentation av nya boken Sveriges språkflora samt föredrag av hedersdoktor Kajsa Öberg Lindsten om att översätta Andrej Platonov. Du behöver anmäla dig för att deltaga.

  Landgränser för Kroatien/Bosnien o Hercegovina/Serbien/Montenegro/Kosovo. Foto: Peter Hermes Furian

  I dag frodas en språkpurism i Balkanländerna

  I Balkanländerna frodas idag en språkpurism, där länderna försöker fjärma sig från sina grannar. Dialekter motarbetas och alla ord ska uttalas enligt en slavisk norm. Det är elitistiskt att tala om för folk hur de ska prata, säger Milena Podolšak, forskare vid Stockholms universitet.

  Lärare i korridor Foto: Katja Kircher, MostPhotos

  Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

  Vid Stockholms universitet har man arbetat fram en modell med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal. Fördelen med auskultationer är att det kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnader, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt till återkoppling, faktorer som inverkar på resultatet.

  Läkare och två patienter samtalar. Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos

  Patienters följdfrågor fördjupar samtal med läkare

  I artikeln "Patient participation and learning in medical consultations about congenital heart defects" undersöks inspelade konsultationssamtal mellan par som väntar ett barn med misstänkt hjärtfel och en specialistläkare. Samtalen är för paren det första mötet med en specialist, efter rutinultraljudet då något avvikande upptäckts. Artikelförfattarna Bellander och Karlsson är intresserade av samtalets förutsättningar för lärande, och tittar särskilt på patienternas aktivitet.

  Helena Bani-Shoraka. Foto: Pia Nordin

  Årets lärare 2019: Helena Bani-Shoraka

  Helena Bani-Shoraka är framröstad till Årets lärare 2019 vid Stockholms universitetet för sin pedagogiska skicklighet. Hon uppskattas av studenterna för sin förmåga att tydliggöra vad som förväntas av dem och hur kursinnehållet är relevant med hjälp av ett välplanerat och tydligt upplägg på undervisningen. Helena Bani-Shoraka är universitetslektor vid Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet.