Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Mobiltelefon förbudsskylt. Illustration: Yann Song Tang, MostPhotos

  Inställda telefon- och besökstider studievägledare och studentexpeditioner torsdag 18/10

  Sveflers studievägledares och studentexpeditioners telefon- och besökstider är inställda torsdag 18 oktober (v. 42) p.g.a. administratörskonferens torsdag– fredag. Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Pratbubblor och Norges flagga Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

  Besøk til norskundervisninga

  I oktober og november ht -18 vil norskundervisninga på Stockholms universitet få besøk av Snorre Karkkonen Svensson og Else Berit Molde som begge vil delta i nettundervisninga på Norska – baskurs 1. Besøket fra de to er en del av arbeidet med å styrke nettverket rundt norskundervisninga gjennom å trekke inn kompetanse fra andre miljøer som arbeider med norsk språk, litteratur og kultur. Det er også et uttrykk for et ønske om å skape et polyfont klasserom hvor studentene skal få muligheten til å møte flest mulig stemmer.

  Lasse Mårtensson. Foto från www.hig.se

  Lasse Mårtensson professor i nordiska språk

  Lasse Mårtensson har befordrats till professor i nordiska språk. Han är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Han forskar bl.a. om den medeltida svenska skriften och om medeltida personnamn.

  Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

  Carla Jonsson docent i tvåspråkighet

  Carla Jonsson har antagits som docent i tvåspråkighet. Hon är verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Maria LimFalk/Tomas Riad/Helena Bani-Shoraka. Foto: LinneaBengtsson/Paulin Strömberg/Pia Nordin

  Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar

  Ett symposium för lärare i svenska som andraspråk anordnas av Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) 11–12 oktober. Forskarna Maria Lim Falk, Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka från vår institution håller föredrag den 12:e om Vägen till litteracitet för nyanlända ungdomar – flöden och flaskhalsar, samt en artikel i Lisetten om förutsättningar för lärande.

  Vitt kakel

  Ända in i kaklet

  Under den senaste tiden har vi hört moderatledaren Ulf Kristersson använda uttrycket "ända in i kaklet" upprepade gånger. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda ett idiomatiskt uttryck för att beskriva sin starka vilja att bilda regering? Och vad kommer att hända med uttryckets popularitet om Kristersson inte lyckas i sin strävan? Urban Östberg, forskare på Institutionen för svenska och flerspråkighet, medverkar i Sveriges radios P1 Nordengren & Epstein.

  Lagerkrans

  Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10

  Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet och diversitet. Vi ser gärna ansökningar där forskningsplanen är riktad mot transnationell flerspråkighet och lingvistisk etnografi (dock ej något krav).

  Studenter i Universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling

  Lediga jobb: Postdoktorer i språkvetenskap (4 st)/Forskarskolan i språkvetenskap. Sök senast 15/10

  Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra anställningar som postdoktor vid någon av sju institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, varav vår institution är en av dem.

  Bord med böcker dator mb händer. Foto: Niklas Björling

  Ledigt jobb: Adjungerad lärare i översättning. Sök senast 22/10

  Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) på Stockholms universitet bedriver landets enda översättarutbildning på grundnivå där studenterna översätter till och från vilka språk som helst, så länge det ena språket är svenska. Översättarutbildningen har ett fokus på brukstexter och sakprosa, men det ingår även olika specialiserade kurser, bl.a. i skönlitterär översättning, medieöversättning och IT-översättning. Vi vill nu förstärka lärarkåren med en yrkesverksam översättare med erfarenhet inom översättning till svenska av sakprosa till våra färdighetskurser.