Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Studenter som använder teckenspråk

  Ledigt jobb: Utbildningskoordinator för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Sök senast 23/2

  Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att samordna och ansvara för den övergripande planeringen, genomförandet och utvecklingen av programmet. Du arbetar med bemanning, ekonomi samt skapande och uppdatering av styrdokument. Arbetet innebär nära samarbete med studierektorer på båda institutionerna liksom med programmets lärare och administratörer.

  Illustration av hjärnan med kugghjul i

  Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighet. Sök senast 6/3

  Postdoktorn ska inom ett befintligt externfinansierat projekt bedriva forskning om det deklarativa minnets kompensatoriska roll i tidiga och sena andraspråksinlärares grammatiska processning av svenska. Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  Studenter som använder teckenspråk

  Ledigt jobb: Adjunkt i teckenspråkstolkning. Sök senast 8/3

  Vi söker en adjunkt i teckenspråkstolkning till Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning. Arbetsuppgifterna omfattar i första hand undervisning och examination i färdighetskurser i teckenspråkstolkning, men även teoretiska moment på dessa kurser. Utöver detta ingår undervisning vid andra kurser inom programmet, exempelvis inom yrkesetik, praktik och dubbelbemanning med teckenspråksadjunkter på färdighetskurser i svenskt teckenspråk. En av de främsta arbetsuppgifterna utöver undervisning är pedagogisk samordning samt termins- och kursansvar på olika nivåer inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

  Studenter som använder teckenspråk

  Lediga jobb: Två adjungerade tolklärare till konferenstolkutbildningen. Sök senast 15/3

  I anställningen ingår att undervisa i tolkning, både teoretiskt och praktiskt, framförallt inom områdena anteckningsteknik, konsekutivtolkning och simultantolkning, men även annan typ av undervisning kan bli aktuell. Kursansvar kan också komma att ingå. I uppdraget ingår dessutom att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som konferenstolk samt att delta i examination, kursplanering och kursutveckling.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

  Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö 14/3

  Välkomna till ett seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Seminariet vänder sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola. Du behöver anmäla dig till seminariet senast den 7 mars.

  Pedagogiska priset.

  Nominera till Årets lärare 2018 – ett pris för bra undervisning. Nominera senast 15/3

  Har du en bra lärare som borde uppmärksammas för sin engagerande undervisning? Eller har du som anställd en kollega som gör framstående pedagogiska insatser? Du kan nominera fram till 15 mars.

  Maria Lim Falk. Foto: Privat

  Snabbare väg till svenskan

  Att lära sig ett nytt språk är inget man gör i en handvändning. Det kräver sin tid. Men om tiden är knapp måste den användas mycket effektivt. Artikel i Språktidningen 2/2018 med språkforskaren Maria Lim Falk om att utforma en intensivutbildning som siktar på att ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

  Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling

  Undervisning i par utvecklar pedagogik

  Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Vilhelm Stokstad

  Universitetslärare möter Europa med Erasmus

  ”Jobbskugga” en kollega vid ett lärosäte i Europa. Undervisa, fast vid ett annat europeiskt universitet. Genom Erasmus kan anställda delta i utbyten och utveckla verksamheten.

  The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song

  Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.

  Feskur Fiskur (färöiska)

  Plugga språk och litteratur på våra sommarkurser i Norden (Nordkurs) 2018. Sök senast 1/3

  Åk till Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island eller Norge i sommar och studera nordiska språk och nordisk litteratur, få nya vänner, åk på utflykter i storslagen natur och lär dig mer om våra grannländer.