Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Två personer som betalar  i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos

Niandet är artigt eller nedlåtande – olika servicesvenska i Sverige och Finland

Blir du niad eller duad i biljettkassan? Brukar du nia eller dua personalen? Ditt budskap kan uppfattas helt fel, beroende på om du gör det i Finland eller i Sverige. Camilla Wide i projektet IVIP intervjuas av svenska.yle.fi.

Färgglada ballonger. Språkkonsultprogrammet 40 år

Språkkonsultprogrammet 40 år

I 40 år har Stockholms universitet utbildat språkkonsulter i svenska på Språkkonsultprogrammet – en utbildning som Sverige var först med i världen. Språkkonsulter finns i dag på många myndigheter, organisationer och företag och behovet av kunskap om kommunikation i tal och skrift i det moderna arbetslivet är stort.

Kvinna med elektrodmössa. Foto: Eva Dalin

3,4 milj. kr till En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare

José Alemán Bañón vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats ca 3,4 miljoner kr i anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare".

Man vid skrivbord dator. Foto: racorn, MostPhotos

Ledigt jobb: Utbildningskoordinator. Sök senast 26/11

Som utbildningskoordinator kommer du huvudsakligen att arbeta med den administrativa samordningen av Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Du kommer att ansvara för den övergripande planeringen och genomförandet av programmet.

Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling

Ledigt jobb: Universitetslektor/adjunkt i tvåspråkighet/svenska som andraspråk (tidsbegr.) Sök 26/11

I visstidsanställningen ingår undervisning på delkurser i svenska som andraspråk inom lärarutbildningen samt på fristående kurser i svenska som andraspråk. Undervisning inom masterutbildningen i tvåspråkighet kan förekomma. I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning inom grundutbildningen samt administration.

Kvinna med böcker och dator. Foto: Syda Productions. MostPhotos

Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska. Sök senast 10/12

Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.

Man (i rullstol) med böcker. Foto: LightField, MostPhotos

Ledigt jobb: Biträdande lektor i svenska som andraspråk. Sök senast 10/12

Den biträdande lektorn ska ha huvudparten av sin anställning inom forskning under fyra år, för att sedan kunna ansöka om befordran till lektor. I årsarbetstiden ingår 60 % forskning och 40 % undervisning. Den biträdande lektorn förväntas bidra till forskningsmiljön i sitt ämnesområde genom att utveckla forskning och utbildning, genom att bidra med forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer och genom att aktivt delta i samt anordna seminarier och konferenser inom utlysningens inriktning.