Institutionen för svenska och flerspråkighet

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  Affisch Valspråk 2018

  Valspråk 2018. Workshop och paneldebatt 19/9

  Välkommen till heldagen Valspråk 2018 den 19 september, som uppmärksammar det svenska valet! Politik bedrivs med hjälp av språk och valrörelsen har också handlat om ord och begrepp, om visuella och retoriska resurser som mobiliserats och om vilken verklighetsbeskrivning som fått dominera. Från vår institution deltar Gunilla Almström Persson.

  Bokomslag

  Ny bok/bokmingel: High-Level Language Proficiency in Second Language and Multilingual Contexts

  Välkommen att mingla och fira den nya boken High-Level Language Proficiency in Second Language and Multilingual Contexts, redigerad av Kenneth Hyltenstam, Inge Bartning and Lars Fant. Denna volym är den sista samlade rapporten från forskningsprogrammet “Avancerad andraspråksanvändning” (“AAA-programmet”), finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (2006–2012).

  Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling

  Ledigt jobb: Adjunkt i retorik för blivande lärare. Sök senast 27/9

  Vi söker en adjunkt i retorik för blivande lärare i svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningen ingår undervisning i retorik i lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Därtill ingår uppgifter som omfattar att anpassa retorikundervisning för teckenspråkiga studenter. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker på svenska.

  Lagerkrans

  Ledigt jobb: Doktorand i tvåspråkighet. Sök senast 15/10

  Centrum för tvåspråkighetsforskning utlyser en doktorandanställning i tvåspråkighet med inriktning mot sociolingvistiska aspekter av flerspråkighet och diversitet. Vi ser gärna ansökningar där forskningsplanen är riktad mot transnationell flerspråkighet och lingvistisk etnografi (dock ej något krav).

  Studenter i Universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling

  Lediga jobb: Postdoktorer i språkvetenskap (4 st)/Forskarskolan i språkvetenskap. Sök senast 15/10

  Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra anställningar som postdoktor vid någon av sju institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, varav vår institution är en av dem.

  En grupp människor sitter runt ett bord o samtalar. Illustration: Ali Reza Majlesi

  Konferens OFTI 36, 20–21/9

  Konferens OFTI 36 vid Stockholms universitet, 20–21 september 2018. Temat för årets OFTI är tal, interaktion och multimodalitet. Det aktuella temat rymmer ett brett spektrum av perspektiv och olika typer av data som omfattar allt från vardagliga till institutionella miljöer. Konferensen är ett samarrangemang mellan Institutionen för pedagogik och didaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Kursadministratör med student. Foto: Eva Dalin

  Ledigt jobb: Kursadministratör. Sök senast 1/10

  Som kursadministratör i svenska för internationella studenter har du en viktig roll i internationaliseringen av universitetet. Du arbetar med antagning och registrering av studenter, gruppindelning, närvarolistor, förberedande av resultatrapportering och tentamensadministration. Kurserna, som ges på flera olika nivåer och på deltid, är av två olika typer och riktar sig till olika målgrupper, dels kurser för internationella studenter som läser svenska utöver heltidsstudier vid någon annan institution, dels kurser för internationella medarbetare vid Stockholms universitet. I arbetet ingår även schemaläggning av kurserna.

  Bokmässan logotyp

  Bokmässan: Intensivsvenska. Föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter

  På Bokmässan i Svenska Akademiens monter möter du i år utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska. Det bjuds på föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter. Från vår institution deltar forskarna Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk och Tomas Riad och Olle Josephson.

  ordmol: ord fraser ordförråd läxor mål wordart.com

  Så lär sig nyanlända svenska på två år

  Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet när man som nyanländ ska lära sig svenska. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Projektledare är Maria Lim Falk, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

  Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

  Språkkrav är ingen lösning

  I årets valrörelse har flera partier lagt fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat vill höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, pratar om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1.