Institutionen för svenska och flerspråkighet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
Ladok

Registrering och reservupprop vt -19

Välkommen som student hos oss. Inför terminsstarten måste du registrera dig. Det gäller oavsett om det är din första termin som student över huvud taget, eller den första terminen på kurs/program, eller termin två på en kurs som sträcker sig över två terminer.

Tre studenter på utbildningen Tolk i offentlig sektor. Foto: Helena Bani-Shoraka

Tolkutredningen vill ge TÖI kraftigt utökat ansvar för utbildning till tolk i offentlig sektor

Tolkutredningen har gjort en översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av tolkar. Bland annat föreslår man att Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) ska få i uppgift att konstruera auktorisationsprov och att TÖI:s utbildning till tolk i offentlig sektor ska förlängas till en tvåårig yrkesexamen.

Turkiets flagga och en massa pratbubblor bakom. Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?

Den här artikeln undersöker hur bra den svenska integrationskontexten har varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare. Balanserad tvåspråkighet har nämligen varit ett av målen i Sveriges mångkulturella språkpolitik. Även ingående jämförelser med motsvarande grupper i Rotterdam och Berlin presenteras. Memet Aktürk Drake är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Chile flagga

ACCESS – nytt akademiskt samarbete med Chile

Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet. ACCESS, som är namnet för plattformen, står för Academic Collaboration Chile Sweden.

Äldre kvinna vid dator. Foto Vladimir Voronin, MostPhotos

Den 80-årige bloggkungen. En studie av språkliga konstruktioner av äldre i förhållande till IT

När internet började spridas till allmänheten för lite mer än 20 år sedan hade många uppfattningen att efter en övergångsperiod om mellan fem och tio år skulle hela befolkningen vara regelbundna användare av IT, informations- och interaktionsteknik. Bland de äldsta i befolkningen har dock spridningen gått långsammare än vad man förutspådde. Av Karolina Wirdenäs och Theres Bellander, Institutionen för svenska och flerpråkighet.

Bord med böcker dator mb händer. Foto: Niklas Björling

Ledigt jobb: Biträdande lektor i översättningsvetenskap med inriktning mot översättning. Sök 13/12

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen egen forskning enligt upprättad forskningsplan inom det översättningsvetenskapliga området. Därtill tillkommer undervisning (30 %) och examination på kurser i praktisk översättning, där målspråket är svenska, och i översättningsteori, på specialiserade kurser i översättningsvetenskap, samt handledning av examensarbeten.