Stockholms universitet logo, länk till startsida

Med anledning av invasionen av Ukraina

Mot bakgrund av den pågående invasionen i Ukraina vill Stockholms universitet visa sitt stöd för studenter och anställda som kan komma att drabbas och universitetet följer händelseutvecklingen noggrant.

Uppdaterad: 2022-04-12

For information in english:

Regarding the invasion of Ukraine.

 

Uttalanden från Stockholms universitet

Rektor Astrid Söderbergh Widding skriver på sin blogg om utvecklingen:
https://rektorsblogg.su.se/ 

Rektor Astrid Söderbergh Widding uttalar sig i tidningen Universitetsläraren om universitetets moratorium gällande centrala utbytesavtal med Ryssland:
Svenska lärosäten stoppar samarbeten med Ryssland och Belarus – universitetslararen.se (2022-03-07)

Uttalanden från organisationer och myndigheter

Stockholms universitet ger sitt stöd till lärosätena och civilbefolkningen i Ukraina och ställer sig bakom Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF):s uttalande:
SUHF stödjer lärosäten i Ukraina och instämmer starkt i EUA:s yttrande om solidaritet – suhf.se

SUHF om svenskt stöd till ukrainska forskare 

Universitetsalliansen Civis uttalar sig gemensamt om situationen i Ukraina:
Gemensamt uttalande från Civis

Regeringen uppmanar svenska lärosäten och forskningsfinansiärer att avbryta samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.
Se pressträffen och läs Utbildningsdepartementets webbartikel - regeringen.se

 

Vid de tre lärosäten som ingår i universitetsalliansen Stockholm trio finns ett antal forskare som har expertkunskaper kring situationen i Ukraina och som kan kommentera läget för media:
Forskare med expertkunskaper om situationen i Ukraina

 

På krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera eventuell oro. Här hittar du även aktuell information från Utrikesdepartementet gällande avrådan från resor till berörda länder.
Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld – krisinformation.se

För den kompletta listan över länder Utrikesdepartementet avråder från resor till, se departementets hemsida nedan.
UD avråder - regeringen.se

Har du frågor kring skyddsrum finns mer information på MSB:s hemsida.
Frågor och svar om skyddsrum
Skyddsrumskarta

 

Universitetet har samlat vanliga frågor och svar på engelska för sökande och nuvarande studenter från Ukraina.
su.se/ukrainestudentqa

Med anledning av situationen så ändras tillfälligt principerna för fördelning av student- och forskarbostäder.

Ukrainska studenter och forskare prioriteras bostad vid Stockholms universitet

Vetenskapsrådet samlar de stödinsatser som riktas till ukrainska forskare och doktorander på sin hemsida.
Stödinsatser för forskare från Ukraina

Kungliga Vetenskapsakademiens stöd till ukrainska forskare.
Läs mer på KVA:s webb

Universitets- och högskolerådet har skapat en samlingssida för forskare och studenter som anländer från Ukraina.
För nyanlända från Ukraina - UHR.se

Stipendier för ukrainska forskare att verka i Sverige

Samlingssida på Stockholms universitets webb med finansiering och annat stöd att söka för ukrainska forskare (på engelska, sidan uppdateras löpande)
Funding opportunities for Ukrainian researchers

NYTT: Wenner-Gren Stiftelserna
Särskilda stipendier för gästforskare från Ukraina

 

Vi förstår att det är upprörande tider för många och vi vill påminna dig som direkt påverkas av situationen om det stöd som universitetet kan bidra med.

Stöd för studenter

Studenthälsan erbjuder professionellt stöd genom individuella samtal för studenter för att stödja deras psykiska välbefinnande.
Studenthälsan vid Stockholms universitet

Stöd för medarbetare

Företagshälsovården erbjuder professionellt stöd för att hjälpa medarbetare som upplever stress eller psykisk ohälsa.
Vår företagshälsovård – Feelgood

Du kan också alltid kontakta din närmaste chef för stöd och råd om hur du upplever situationen och om den påverkar ditt arbete och din psykiska hälsa.

På denna sida