Stockholms universitet

Forskare med expertkunskaper om situationen i Ukraina

Vid de tre lärosäten som ingår i universitetsalliansen Stockholm trio finns ett antal forskare som har expertkunskaper kring situationen i Ukraina.

Ukrainsk flagga
Foto: Orest Lyzhechka/Mostphotos

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ingår sedan 2019 i universitetsalliansen Stockholm trio. Syftet med alliansen är att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen.

Forskningen vid de tre lärosätena ska bidra och komma samhället till nytta. Här finns en bred expertis inom många områden, som bland annat media kan ta del av för expertkommentarer. Den ryska regimens angrepp på sitt grannland och den rådande situationen i Ukraina är exempel på ett område där Stockholm trio kan erbjuda media expertkommentarer inom olika områden.

Forskare vid Stockholms universitet som kan kommentera säkerhet, krig och konflikter.

Forskare vid Karolinska Institutet om situationen i Ukraina.

Experter vid KTH: Energi

Läs mer om universitetsalliansen Stockholm trio.

Information riktad till studenter och medarbetare vid Stockholms universitet med anledning av situationen i Ukraina.