Stockholms universitet

Universitetsalliansen Civis uttalar sig gemensamt om situationen i Ukraina

Stockholms universitet har tillsammans med de nio andra universiteten i universitetsalliansen Civis skrivit ett uttalande i vilket universiteten fördömer all form av militär aggression och övergrepp mot nationer, samhällen och människor.

Civis

Läs uttalandet i sin helhet på civis.eu (på engelska):

”Public statement of the CIVIS Alliance on the military attack in Ukraine”

Samarbetet Civis – European Civic University Alliance – för samman över 470 000 studenter och 68 000 medarbetare vid tio universitet i Europa.

Läs mer om Stockholms universitets samarbet med Civis: https://www.su.se/om-universitetet/samarbeten-och-samh%C3%A4llsutveckling/ett-internationellt-universitet/civis-ett-europeiskt-universitetssamarbete-1.512101