Börja forska

Forskarutbildningen är fyra år och är den högsta nivån man kan studera på universitets- och högskolenivå i Sverige. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen. Hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet kan du doktorera i Nordiska språk, Tvåspråkighet eller Översättningsvetenskap.

Som forskarstuderande, även kallad doktorand, tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig att tänka kritiskt och analytiskt och får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval. Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Du lär dig även att arbeta självständigt och att samarbeta med andra forskare.

Läs mer om Utbildning på forskarnivå vid institutionen

 

Kontakt

Studierektor utbildning på forskarnivå – Nordiska språk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
På denna sida