Konferenser och seminarier

Här hittar du information om våra högre seminarier och kollokvier och om nationella / internationella konferenser, symposier och workshoppar vi ger vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Se vår forskningskalender för kommande evenemang.

Kalender hela institutionen

Kalender forskning hela institutionen

Kalender Centrum för tvåspråkighetsforskning

Kalender Tolk- och översättarinstitutet

 

Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

Centrum för tvåspråkighetsforskning

Konferenser, symposier och workshoppar

Svenska och nordiska språk

Vi har ingen kommande konferens just nu.

Svenska som främmande språk

Vi har ingen kommande konferens just nu.

Tolk- och översättarinstitutet

Konferenser, symposier och workshoppar

Kalenderium

Kalender hela institutionen

Kalender forskning hela institutionen

Kalender Centrum för tvåspråkighetsforskning

Kalender Tolk- och översättarinstitutet

Konferenser vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, sedan 2004.

Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet finns med i översikten nedan från och med 2013.

2022

ASLA 2022. Språk i praktiken – i en föränderlig värld. (7–8 apr.)

Workshop: Språket på arbetsplatsen: migranter och nordiska arbetsplatser (13–14/6)

(på engelska) Conducting research in turbulent contexts: a Swedish-Ukrainian workshop (14–16/6)

(på engelska) Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium (17/6)

Språkets betydelse för högre utbildning och yrkesutövande (5/10)

2021

 • Slå ett slag för jämställdheten och översättningsvetenskapen! Editathon med TÖI och Wikipedia. (8 mars)
 • SweLL – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska (26–27 aug.)
 • Sällskap för östnordisk filologi (SÖF) femte internationella konferens (14–15 okt.)

2020

 • Editathon med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia. Produktiv skrivarstuga på universitetet med TÖI och Wikipedia. (11 mars)
 • Workshop: Kommunikation på liv och död i pandemins tid (9 nov.)

2019

 • Testning och bedömning av tolkkvalitet. Tre workshoppar. (apr., sep., nov.)
 • Pedagogisk workshop: Grupphandledning av uppsatser (4 apr.)
 • UBSAM-nätverket: Tema undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö (10 apr.)
 • International conference: Languages, Nations, Cultures (LNC 2019) (22–24 maj)

Media for All 8 conference – Complex Understandings, 2019 (TÖI) (17–19 juni)

2018

 • UBSAM-nätverket: Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. (14 mars)
 • The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song (13–15 sep.)
 • OFTI 36 (2018). Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet (20–21 sep.)

2017

 • UBSAM-nätverket: Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. (29 mars)
 • IVIP: Workshop on assessments & Data sessions (6 okt.)

2016

 • MULTICOM workshop about multilingualism with University of California and Stockholm University (20–22 jan.)
 • UBSAM-nätverket: Seminarium/workshop om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet vid Stockholms universitet. (13 apr.)
 • ALTE 48 (22 apr.)
 • Forum för textforskning, FoT 11 (13–14 juni)
 • Öppen workshop ESST – Estlandssvenskans språkstruktur (24 nov.)

2015

 • UBSAM-nätverket: Erasmus+ planeringsbesök vid Helsingfors universitet. (20 nov.)

2014

 • Workshop nr 3 om syntolkning, TÖI (9 mars)
 • Workshop: The Prosodic Hierarchy in a Typological Perspective (14–15 mars)
 • Den tionde nordiska SFL-workshoppen (9–10 okt.)

2013

 • NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk (13–15 juni)

2012

 • Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling (30 mars)
 • Svenska språkets historia 12 (13–14 apr.)
 • Konferens SLE 2012 (Societas Linguistica Europaea) (29 aug.–1 sep.)
 • Kultur- och trädgårdsväxter (12–14 sep.)
 • OFTI 30 (20–21 sep.)
 • The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and Cultural Transfer (11–13 okt.)
 • Svenska med didaktisk inriktning, SmDi, 10 (18–19 okt.)

2011

 • Nätverket Translatio: Workshop 1 (28–29 jan.)
 • PLAIN-konferensen – internationellt klarspråk (10–11 juni). Vi deltog i konferensen, anordnad av Språkkonsulterna AB och Språkrådet. PLAIN
 • Med svenska språket som redskap för akademiska studier (23–24 sep.)

2010

 • Tone and intonation in Europe/TIE 4 (9–11 sep.)
 • Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap (25–26 nov.)

2009

 • Bakhtin 2009 (3–5 juni)
 • Forum för textforskning 4 (8–9 juni)
 • Second Conference of the Swedish Association of Language and Cognition (10–12 juni)

2008

 • Svenskans beskrivning 30. "Att beskriva svenskan" (10–11 okt.)

2007

 • Ingen konferens.

2006

 • The 3rd International Deaf Academics and Researchers Conference. "What do deaf academics mea (478 Kb) (10–12 aug.)
 • Seminariedag med Centrum för metriska studier (10 nov.)
 • Ämneskonferens med Bologna-inriktning (30 nov.)

2005

 • ALTE-möte med de nordiska medlemmarna (31 mars–2 apr.)

2004

 • Svensk språkvård och språkpolitik i 400 år.
 

Högre seminarier och kollokvier

Glasdiamanter i olika färger. Foto: Jiri Vaclavek MostPhotos
Foto: Jiri Vaclavek, MostPhotos

Vi ger högre seminarier och kollokvier där vi avhandlar egen forskning och aktuell forskning inom olika områden, rapporter från konferenser med mera.

Majoriteten av våra seminarier och kollokvier ges på svenska och annonseras i vår svenska kalender. De seminarier och kollokvier som ges på engelska annonseras i vår engelska kalender (calendar).

På en dator kan du söka inom kalendariet med hjälp av kortkommando Ctrl+F (Windows, Linux och Chrome OS) eller ⌘+F (Mac). Du kan söka på seminarienamn (förkortat "sem." respektive "koll.", t.ex. "Högre sem. NS"), personnamn och (del av) presentationstitel.

Kalender hela institutionen

Kalender forskning hela institutionen

På engelska: Calendar

På engelska: Research calendar

Observera att veckodag och tidpunkt kan avvika från det ordinarie. Se därför alltid kalendern för exakt information. En del seminarier/kollokvier ges varje vecka, en del en gång i månaden eller mer sällan. De ges aldrig samtidigt.

Kalender hela institutionen

Kalender forskning hela institutionen

Poster översikt högre seminarier och kollokvier (232 Kb)

Veckodag Tid Seminarium/kollokvium
Tisdag 13.15–15.00 Grammatikkollokviet
  15.00–16.30 Högre seminariet i tvåspråkighet
Onsdag  10.00–11.30 Interaktionsseminariet
(Ges aldrig samtidigt som Språkbrukskoll.)
  10.00–11.30 Språkbrukskollokviet
(Ges aldrig samtidigt som Interaktionssem.)
  13.00–14.30 Högre seminariet i nordiska språk
  16–17 (Zoom) Tolkseminariet
Torsdag 13.00–14.30 Högre seminariet i översättningsvetenskap
Fredag 10.00–11.45 Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM)-seminariet
Varierar 10.00–11.30 Fonologikollokviet
(Torsdag) 13.00–14.30 Kollokviet för nordisk filologi
En gång/år 13.00–14.30  Olle Josephson-seminariet (inom Högre seminariet)

Högre seminariet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet är ett forum för doktorander och institutionens forskare såväl som inbjudna gäster att presentera och diskutera sin pågående forskning kolleger emellan.

Högre seminariet i nordiska språk

På högre seminariet presenteras aktuell forskning av centrets doktorander och forskare samt inbjudna föreläsare. Seminariet är öppet för alla intresserade.

Högre seminariet i tvåspråkighetsforskning (Centrum för tvåspråkighets webbplats)

Vi anordnar högre seminarier/forskningsseminarier inom översättningsvetenskap ca en gång per månad. Seminariet är öppet för forskare och studerande både vid TÖI och andra institutioner.

Högre seminariet i översättningsvetenskap (TÖI:s webbplats)

Fonologikollokviet tar upp allehanda fonologiska ämnen. Vi träffas oregelbundet tre–fyra gånger per termin. Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Fonologikollokviet

Grammatikkollokivet ges i samarbete med Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Grammatikkollokviet träffas normalt en till två gånger i månaden, och vi alternerar mellan Stockholm och Uppsala. Alla grammatikforskare och andra grammatikintresserade är välkomna.

Grammatikkollokviet

Interaktionsseminariet samlar forskare som intresserar sig för samtals- och interaktionsforskning i bred bemärkelse. Seminariet är i första hand tänkt som ett arbetsseminarium och som en möjlighet att diskutera egen och andras forskning. Interaktionsseminariet träffas ungefär en gång i månaden på onsdagsförmiddagar.

Interaktionsseminariet

Kollokviet för nordisk filologi träffas ungefär två gånger per termin. Alla intresserade är välkomna.

Kollokviet för nordisk filologi

Olle Josephson-seminariet är ett årligen återkommande seminarium vid Institutionen för svenska och flerspråkighet inom ramen för Högre seminariet i nordiska språk. Olle Josephson är professor emeritus i nordiska språk och seminariet anknyter på ett eller annat sätt till hans mångsidiga verksamhet.

Olle Josephson-seminariet

Språkbrukskollokviet samlar forskare som på olika sätt arbetar med språk i bruk i samhälle, utbildning, arbetsliv m.m. Kollokviet träffas ungefär en gång i månaden på onsdagförmiddagar.

Språkbrukskollokviet

Tal, Interaktion och Multimodalitet (TIM) är en seminarieserie med datasessioner. Den är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och Engelska institutionen.

Se Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD):

TIM-seminariet

Tolkarenan är en samverkanssatsning där Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) sprider information och kunskap om svensk, nordisk och internationell tolkforskning till det omgivande samhället.

Tolkarenan

Tolkseminariet på Tolk- och översättarinstitutet är en seminarieserie som erbjuder tre sammankomster per termin. Dessa seminarier består av fristående öppna föreläsningar och föredrag, och riktar sig till personer och organisationer som intresserar sig för ämnen som på ett eller annat sätt rör tolkning som flerspråkig praktik, det tolkade samtalet och tolkning i samhället.

Seminarierna hålls i regel av forskare, men ibland också av aktörer på tolkfältet utanför universitetet.

Tolkseminariet

 

Kontakt

Seminarier och kollokvier, konferenser, symposier och workshoppar: se respektive sida under rubrikerna ovan.

Forskningsansvarig – Institutionen för svenska och flerspråkighet
På denna sida