Konferens 2025: Svenskans beskrivning 40

Välkommen till den fyrtionde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning, som arrangeras den 26–28 maj 2025 av Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Senast konferensen anordnades i Stockholm, 2008, noterade Fred Karlsson i sin artikel i konferensvolymen att det i de konferensföredrag han studerat inte förekommit någon ”nämnvärd kritisk självanalys eller paradigmdiskussion rörande forskningsläget, varken allmänt eller preciserat till någon specialdisciplin”. Vi har tagit fasta på denna brist och inbjuder denna gång särskilt kritiska och självreflekterande bidrag som kan rymmas under konferensens övergripande tema Vad ryms i svenskans beskrivning?

 

Konferenstemat inbjuder till ett brett perspektiv på vad språkvetenskapliga studier i svenska kan – och bör – vara. Det är tänkt att möjliggöra såväl en diskussion om forskningsläget, som en tydligare positionering gentemot andra ämnen och det omgivande samhället, framförallt sett i ljuset av en ökad politisk styrning mot kortsiktig, praktisk nytta. Vi välkomnar bidrag inom alla områden av svensk språkvetenskap, och särskilt bidrag som problematiserar gränsdragningen dels mellan svenska och andra ämnen, dels mellan (vad som bör definieras som) ämnets kärna och dess periferi.

 
  • 1 september 2024: Inlämning av abstract börjar.
  • 3 november 2024: Deadline för inlämning av abstract.
  • 3 februari 2025: Besked om antagning.
  • 3 februari 2025: Anmälan till konferensen öppnar.
  • 6 april 2025: Sista dag för anmälan till konferensen.
 

Kontakt

Om du har frågor om konferensen är du välkommen att kontakta oss:
SveBe40@su.se

På denna sida