Våra utbildningar

För dig som är intresserad av språk, kommunikation, språkinlärning och språkideologier har vi ett brett utbud av kurser och program hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler). I institutionen ingår Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI).

Sök bland våra utbildningar

Läs om våra ämnen nedan eller gå direkt till Sök bland våra utbildningar via knappen ovan. Där kan du sortera på ämne, termin, utbildningsform med mera. Under flikarna Grundutbildning och Avancerad nivå har vi grupperat utbildningarna under olika ämnes-, kurs- och programrubriker.

vitt i mot mörkblå bakgrund

COVID-19. Både distans- och campusundervisning vid institutionen. FAQ

Undervisningen vid vår institution kommer fortsätta att ges mestadels online under första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus.

Mer om undervisningen vid institutionen under pandemin.


 

Nordiska språk

Runsten Hilllersjöhällen U29. Foto: Bengt A. Lundberg
Hilllersjöhällen U 29. Foto: Bengt A. Lundberg, raa.se

Inom ämnet Nordiska språk ger vi kurser i danska, norska och nordiska språk med historisk inriktning. Läs mer nedan om respektive inriktning, samt via länken här om hela ämnet:

Mer om ämnet Nordiska språk

Danska

Det danska språket sägs ha utvecklats snabbare än de flesta västerländska språk de senaste decennierna. Utvecklingen hänger samman med stora sociala förändringar och kontakter med omvärlden. Från ett rikt kulturliv har särskilt den danska filmen, men även skönlitteraturen, utmärkt sig de senaste åren.

Du kan läsa Danska baskurs 1, 2 och 3 om 15 hp vardera och även kursen Interskandinavisk kommunikation, 7,5 hp. Lärarna kommer från Danmark och Norge och undervisningen sker på danska respektive norska.

Du kan gå en kandidatkurs i nordiska språk, 30 hp, där det ingår att skriva en uppsats, eller så kan du välja att endast skriva uppsats, 15 hp.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Avancerad nivå

Vi ger inga kurser i danska på avancerad nivå.

Det finns möjlighet att studera i Danmark genom Nordplus/Erasmus+.

Studera utomlands

Du kan även åka på en Nordkurs sommarkurs i bland annat Danmark.

Nordkurs sommarkurser i Norden

Norska

Det norska språksamhället är präglat av mångfald. I talspråket är dialekterna högst levande och de används i nästan alla sammanhang. I tillägg finns det två former av norskt skriftspråk, bokmål och nynorska, vilka är officiellt jämställda.

Detta är en unik situation i världssammanhang och förklaringen får man söka i de historiska förhållandena. Den historiska utvecklingen är också grunden till att det norska språket på många sätt intar en mellanställning mellan svenska och danska. Norskan har därmed en speciellt gynnsam position i interskandinavisk kommunikation.

På kurserna studerar vi det norska språket, norsk litteratur, kultur och samhällsliv.

Du kan läsa Nordska baskurs 1, 2 och 3 om 15 hp vardera, och även kursen Interskandinavisk kommunikation, 7,5 hp. Lärarna kommer från Danmark och Norge och undervisningen sker på danska respektive norska.

Du kan gå en kandidatkurs i nordiska språk på 30 hp där det ingår att skriva en uppsats, eller så kan du välja att enbart skriva en uppsats på 15 hp.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Avancerad nivå

Vi ger inga kurser i norska på avancerad nivå.

Det finns möjlighet att studera i Norge genom Nordplus/Erasmus+.

Studera utomlands

Du kan även åka på en Nordkurs sommarkurs i bland annat Norge.

Nordkurs sommarkurser i Norden

Nordiska språk med historisk inriktning

Om du är intresserad av historia och språk är det här kurser för dig. I utbildningen Nordiska språk med historisk inriktning fördjupar du dig inom nordistik, dvs. forskning om de nordiska språken och texterna. Det kan handla om exempelvis runstenar, ortnamn, handskrifter, handstilar, medeltida texter, språkhistoria, fornisländska.

Kurser finns på grundnivå (inklusive fortsättningsnivå och kandidatnivå) och avancerad nivå.

Många läser enbart enstaka kurser om 7,5 hp vardera som en del av eller som ett komplement till en annan utbildning. De flesta kurserna om 7,5 hp på grundnivå kan du börja att läsa utan att ha läst hos oss tidigare. Se behörighetskraven i kursplanen på respektive kurssida.

Rekommenderad kursordning

Se även fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk

Inom Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk kan du läsa till en masterexamen eller till en magisterexamen efter halva tiden. Kurser med undervisning ges på halvfart, och den normala studiegången förutsätter att man läser två kurser parallellt. Detta gör det också möjligt att läsa programmet med lägre studietakt.

Programmet kan vara en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk.

Masterprogrammet i språkvetenskap inriktning nordiska språk

Magister- och masterkurser

Våra magister- och masterkurser i nordiska språk med historisk inriktning innebär att du skriver ett examensarbete på 15 hp (magister) eller 30 hp (master).

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Ämneskurser

Vi ger kortare ämneskurser om 7,5 hp vardera, som alla finns som en allmän del 1 (se länkar) och en specialiserad del 2.

 • Ämneskurser med undervisning
  Varje termin ger vi undervisning på någon eller några av de allmänna ämneskurserna i nordiska språk del 1, vilket framgår av respektive kurssida.
 • Läskurser: ämneskurser utan undervisning
  Det finns oftast möjlighet att läsa några av de allmänna kurserna del 1, som läskurser, vilket framgår av respektive kurssida. För specialiserade kurser i nordiska språk del 2, kontakta studievägledaren i svenska/nordiska språk (se längre ned på den här sidan).

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan för våra allmänna kurser del 1 respektive specialiserade kurser del 2:

Sök bland våra utbildningar

Du som läser svenska/nordiska språk vid ett utländskt universitet är välkommen att studera en eller två terminer som utbytesstudent hos oss.

Du hittar all information under:

Studera utomlands

 

Svenska

Studenter runt ett bord med böcker, papper, mobiler. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Vill du arbeta med kommunikation, språk och skrivande i framtiden? Eller är du allmänt intresserad av språk och vill veta hur språk skapar mening och fungerar i teori och praktik?

Utbildningarna i svenska innehåller både teorier om och praktisk träning i såväl skrivet som talat språk. Du lär dig beskriva språket och analysera språkanvändning i olika sammanhang. Du får också möjlighet att utveckla din egen kommunikativa förmåga.

Du kan gå kurser på grundnivå och avancerad nivå, skrivkurser och retorikkurser eller något av våra kandidat-, magister- och masterprogram.

Mer om ämnet Svenska

Kurser

På grundnivå kan du bland annat läsa Svenska I, Svenska II och kandidatkurs om 30 hp vardera, samt kurser om språkriktighet och språkhistoria om 7,5 hp vardera.

Vi ger även retorikkurser, skrivkurser och kurserna i svenska på lärarutbildningen, se rubrikerna nedan.

Program

Vi ger två stycken treåriga kandidatprogram inom ämnet svenska: Kommunikatörsprogrammet och Språkkonsultprogrammet.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Magister- och masterkurser

Våra magister- och masterkurser i svenska innebär att du skriver ett examensarbete på 15 hp (magister) eller 30 hp (master).

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Ämneskurser

Vi ger kortare ämneskurser om 7,5 hp vardera, som alla finns som en allmän del 1 och en specialiserad del 2. 

 • Ämneskurser med undervisning
  Varje termin ger vi undervisning på någon eller några av de allmänna ämneskurserna i svenska, del 1, vilket framgår av respektive kurssida.
 • Läskurser: ämneskurser utan undervisning
  Det finns oftast möjlighet att läsa några av de allmänna kurserna del 1 som läskurser, vilket framgår av respektive kurssida. För specialiserade kurser i svenska, del 2, kontakta studievägledaren i svenska/nordiska språk (se längre ned på den här sidan).

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan för våra allmänna kurser del 1 respektive specialiserade kurser del 2:

Sök bland våra utbildningar

Du som läser svenska/nordiska språk vid ett utländskt universitet är välkommen att studera en eller två terminer som utbytesstudent hos oss.

Du hittar all information under:

Studera utomlands

Vi ger en rad olika kurser med inriktning mot ämnet svenska, inom ramen för de olika lärarprogrammen som ges vid Stockholms universitet: Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet med inriktning mot svenska.

Mer om lärarutbildningarna

 

Vill du bli en bättre och säkrare talare som fångar dina åhörares intresse? Då har vi kurserna för dig.

Kursen Praktisk retorik bygger på den klassiska retoriken och modern kommunikationsforskning och ger dig både teori och praktiska övningar. Kursen ges på grundnivå.

Kursen Retorik för lärare är för dig som redan är verksam lärare. Den ges på grundnivå.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Vad du än sysslar med behöver du kunna kommunicera tydligt och funktionellt. Det räcker inte med ett korrekt språk, utan vad som krävs är ofta att kunna anpassa sig till olika situationer och mottagare. Du har alltid nytta av en kurs i skriftlig framställning.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

 

Svenska som andraspråk

Lärare unga studenter hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Svenska som andraspråk är ett stort och brett ämnesområde. Fokus ligger på hur andraspråksinlärning går till och hur inlärningen bäst stöds i undervisningen.

Mer om ämnet Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråks sajt

Vi ger en rad olika kurser med inriktning mot ämnet svenska som andraspråk, inom ramen för de olika lärarprogrammen som ges vid Stockholms universitet:

Lärarutbildningen

 

Svenska som främmande språk/Svenska för andraspråkstalare

Inom avdelningen Svenska som främmande språk läser varje år ca 2500 studenter olika språkfärdighetstränande kurser i svenska som främmande språk och svenska som andraspråk.

På grundnivå finns kursen Akademisk svenska för andraspråkstalare. Det är en kurs för dig som redan är behörig i svenska där fokus ligger på att utveckla både färdigheter i och kunskaper om akademiskt språkbruk.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan, rubriken Kurser i svenska som främmande språk och för andraspråkstalare:

Sök bland våra utbildningar

Svenska som främmande språk är behörighetsgivande kurser i svenska. Kurserna är avsedda för dig som har en fullständig utländsk gymnasieutbildning och förkunskaper i svenska motsvarande en termins heltidsstudier.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan, rubriken Kurser i svenska som främmande språk och för andraspråkstalare:

Sök bland våra utbildningar

Vi ger språkförberedande och språkstödjande kurser inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) för ca 240 studenter varje läsår samt ett antal skräddarsydda uppdragsutbildningar. 

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan, rubriken Kurser i svenska som främmande språk och för andraspråkstalare:

Sök bland våra utbildningar

 

Svenska för internationella studenter och anställda

För internationella studenter (utbytes- och gäststudenter vid universitetet) ger vi färdighetstränande kurser i svenska från nybörjarnivå till avancerad nivå. Vi ger också särskilda kurser för internationella anställda vid Stockholms universitet.

All information finns på vår engelska sajt:

Swedish for International Students (su.se/studyswedish)

Swedish Language Courses for International Employees at Stockholm University


 

Tvåspråkighet

Två studenter med EEG-elektrodmössor på huvudet och en forskare. Foto: Jens Olof Lasthein
EEG-experiment. Foto: Jens Olof Lasthein

Vill du veta hur olika psykologiska, biologiska, sociala och språkstrukturella faktorer påverkar språkinlärning och flerspråkiga talares språkanvändning? Är du nyfiken på hur utvecklingen av andraspråk liknar och skiljer sig från utvecklingen av förstaspråk? Hos oss kan du fördjupa dina kunskaper om tvåspråkighet på individ- och samhällsnivå.

Mer om ämnet Tvåspråkighet

Det är Centrum för tvåspråkighet vid institutionen som ansvarar för utbildningarna inom tvåspråkighet, samt för vissa utbildningar inom Svenska som andraspråk.

Kurser

Hos oss kan du läsa kurser i tvåspråkighet på grundnivå året runt, inklusive på sommaren. Kurserna handlar om tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, språkideologier och språkanvändning i det flerspråkiga och mångkulturella samhället.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Program

Vi ger inget program på grundnivå.

Kurser

På kurserna på avancerad nivå i tvåspråkighet ka du läsa om andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet, tvåspråkighet ur ett samhälls- och undervisningsperspektiv. Du kan även lära dig om metoder för att forska om dessa frågor

Undervisningsspråk på avancerad nivå är engelska.

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Program

Vi ger ett program på avancerad nivå i tvåspråkighet: Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet.

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

 

Översättningsvetenskap: Tolkning och översättning

Tre glada studenter utomhus. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Det är Tolk- och översättarinstitutet vid institutionen som ansvarar för utbildningarna inom översättningsvetenskap.

Tolkning

Som tolk arbetar du med talad kommunikation mellan människor. Du kan arbeta inom olika områden – det beror på vilka språk du behärskar, vilka övriga fackkunskaper du har och arbetets art.

Mer om att arbeta som tolk

Mer om ämnet Översättningsvetenskap

Kurser

Om du vill bli tolk i offentlig sektor ger vi kurser som vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kurserna.

Kurserna Tolkning i offentlig sektor I och II ger behörighet att läsa Tolkning – kandidatkurs, somt tillsammans med andra valfria kurser om totalt 90 hp leder till en Kandidatexamen i Översättningsvetenskap, inriktning Tolkning. I din kandidatexamen kan också Praktik inom tolkning ingå.

Vi ger även kursen Praktik och didaktik för tolklärare.

Se fliken Grundivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Program

På grundnivå kan du läsa ett program inom tolkning: Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning. Ett genomgånget kandidatprogram leder mot yrkesverksamhet som teckenspråkstolk. Programmet ger dig också behörighet att fortsätta de akademiska studierna på magister- eller masternivå inom huvudområdet översättningsvetenskap.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Kurser

På grundnivå finns Samtida forskning om tolkning, som du kan läsa som friståendekurs eller som del av masterprogrammet.

Masterprogramstudenter kan även läsa kurserna Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning kognitivt perspektiv samt Fördjupningskurs med inriktning sociologiskt perspektiv, liksom Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar.

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Program

På avancerad nivå kan du läsa masterprogram i tolkning, som finns med två inriktningar: tolkning eller konferenstolkning. Det varierar vilken inriktning som ges vilken termin.

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Översättning

En översättare arbetar framförallt med skriftlig kommunikation. Man översätter i de allra flesta fall från ett eller flera främmande språk till sitt förstaspråk eller modersmål.

Mer om att arbeta som översättare

Mer om ämnet Översättningsvetenskap

Kurser

På grundnivå kan du kan läsa Översättning I, II och III, Översättning – kandidatkurs och Översättning i offentlig sektor, om 30 hp vardera. Vi ger även en kurs i litterär översättning och redaktörsarbete, 15 hp.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Program

Vi ger Kandidatprogram i språk och översättning som i första hand riktar sig till dig som är intresserad av att studera språk och även vill få en yrkesutbildning. Du väljer språkinriktning redan när du söker till programmet. Programmet leder till en kandidatexamen.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Kurser

Kurserna inom översättning på avancerad nivå spänner över ett flertal områden. Du kan läsa allt från mer praktiskt inriktade kurser som facksöversättning till svenska och undertextning till mer teoretiskt lagda kurser som fackspråk och terminologi och skönlitterär översättning. Alla kurser på avancerad nivå omfattar, om 7,5 hp vardera.

Se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

Program

Du kan läsa Masterprogram i översättning, som ger djupgående kunskaper om och färdigheter i översättning. Programmet har två inriktningar:

 • Inriktning översättning till svenska passar dig som vill arbeta som översättare till svenska.
 • Inriktning översättningsteori är tänkt för dig som vill söka till forskarutbildning eller av annan anledning fördjupa dina kunskaper i översättningsvetenskap. Inriktning översättningsteori passar även dig som vill läsa en svensk översättarutbildning men översätter till ett annat språk än svenska.

Båda inriktningarna innehåller teoretiska kurser men praktisk färdighetsträning ges enbart på inriktning översättning till svenska.

Programmet ger behörighet för forskarutbildning i översättningsvetenskap och kan tjäna som förberedelse för forskarutbildning inom andra språkvetenskapliga ämnen eller för kommande yrkesverksamhet inom översättning.

Länk till programsidan med mer information, se fliken Avancerad nivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan:

Sök bland våra utbildningar

 

Sommarkurser

Färöarna. Foto: Martin Persson
Färöarna. Foto: Martin Persson

Vill du ha mer nordiska språk och nordisk litteratur i din utbildning? Då kan du genom Nordkurs gå en sommarkurs och åka ut från Sverige till övriga Norden, eller från övriga Norden komma till Sverige (Stockholm eller Uppsala). Nordkurs arrangeras av Nordiska ministerrådet.

Vi ger även sommarkurser i svenska som andraspråk och tvåspråkighet.

Under pandemitider kan kurserna komma att ges på distans online.

Kurser i övriga Norden för dig som är student i Sverige

Nordkurs sommarkurser i Norden

Kurser i Sverige för dig som är student i övriga Norden

Nordkurs sommarkurs i Sverige

Bägge sidorna ovan hittar du under Studera utomlands

Studera utomlands

Det finns sommarkurser i svenska som andraspråk du kan läsa i Stockholm. I pandemitider ges kurserna online i Zoom.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan, rubriken Sommarkurser:

Sök bland våra utbildningar

Det finns sommarkurser i tvåspråkighet du kan läsa i Stockholm. I pandemitider ges kurserna online i Zoom.

Se fliken Grundnivå under Sök bland våra utbildningar längre ned på sidan, rubriken Sommarkurser:

Sök bland våra utbildningar

 

Utbildning på forskarnivå

Nybliven doktor i med lagerkrans i håret, sedd bakifrån. Foto: Ingmarie Andersson
Installations- och promotionshögtid i Gyllene salen, Stadshuset. Foto: Ingmarie Andersson

Forskarutbildningen är den högsta nivån man kan studera på universitets- och högskolenivå. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen.

Som forskarstuderande, eller doktorand, tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig att tänka kritiskt och analytiskt och får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval.

Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Du lär dig även att både arbeta självständigt samt att samarbeta med andra forskare.

Läs mer om att börja forska vid Stockholms universitet

Hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet kan du doktorera i forskarutbildningsämnena Nordiska språk, Svenska som andraspråk, Tvåspråkighet och Översättningsvetenskap.

 

Fortbildning och uppdragsutbildning

Tunnelbanetåg på bro över vatten vid Gaml stan.
Foto: Okänd

Vi ger kurser både som fortbildning och uppdragsutbildning inom ämnena nordiska språk, svenska, svenska som andraspråk och tvåspråkighet, men inte inom översättningsvetenskap.

Vi har kurser som är lämpliga som fortbildning och kompetensutveckling för verksamma lärare i svenska och andra ämnen. I de flesta fall är kurserna också öppna för andra intresserade.

Om t.ex. en skola är intresserad av en kurs, kan ni höra av er för att diskutera en uppdragsutbildning. Annars söker man kurserna som enskild student.

Uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare öka din behörighet och höja din ämneskunskap. Vi erbjuder fristående kurser i samarbete med Centrum för tvåspråkighetsforskning på vår institution och Institutionen för språkdidaktik.

Se Svenska som andraspråk

ULV: Utländska lärares vidareutbildning

Se Svenska som främmande språk/Svenska för andraspråkstalare, ovan.

 

Sök bland våra utbildningar