Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk

På masterprogrammet i språkvetenskap fördjupas och utvecklas dina kunskaper om språk. Studierna är forskningsförberedande och ger dig ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik. Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser.

Studenter på parkbänk på Frescati i höstfärger. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk förbereder dig för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet utmynnar i en masterexamen men det finns också möjlighet att ta ut magisterexamen efter halva tiden.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.