Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk

  • 120 hp

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk förbereder dig för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet med anknytning till språk. Programmet utmynnar i en masterexamen men det finns också möjlighet att ta ut magisterexamen efter halva tiden.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en sammanhängande tvåårig utbildning med inriktning på ett av följande områden: svenska, nordiska språk, svenska som andraspråk, antik grekiska, baltiska språk, engelsk lingvistik, tillämpad engelsk lingvistik, finska, franska, italienska, latin, polska, portugisiska, ryska, spanska, språkdidaktik, tjeckiska, tvåspråkighet, typologi och språklig mångfald och tyska. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda området, samt stärka studenternas ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik.