Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nordiska språk med historisk inriktning – masterkurs

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och examensarbete inom ämnesområdet. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats.

Inom kursen ska studenterna bredda och fördjupa sina kunskaper och sin förståelse av ämnet samt vidareutveckla kvalificerad färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt.

Kursen är endast sökbar för dig som går Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk