Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet

Tror du att ord, språk och kommunikation gör skillnad? Då kan språkkonsult vara rätt yrke för dig. Språkkonsulter arbetar med svenska språket som verktyg för meningsfull kommunikation i samhället.

På Språkkonsultprogrammet får du både breda och djupa kunskaper om språk och kommunikation. Du får lära dig hur svenska språket är uppbyggt, utvecklas och hur språket kan anpassas till olika syften och medier. Du får också verktyg att utveckla både ditt eget och andras skrivande. Dessutom får du god inblick i den aktuella språkdebatten och lär dig diskutera språkfrågor på ett konstruktivt sätt.

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i svenska med inriktning mot språkkonsultarbete.

 • Programöversikt

  Kurser på programmet

  Utbildningen innehåller många perspektiv på språk och kommunikation med kurser i skrivande, textanalys, grammatik, semantik, argumentationsanalys, språksociologi, arbetslivskommunikation, pedagogik med mera. Språkkonsultprogrammet ger därmed en gedigen språklig grund att stå på, så att du som examinerad språkkonsult i svenska ska kunna göra skillnad i vårt moderna språksamhälle.

  Praktik i en organisation

  I Språkkonsultprogrammet integreras teori och praktik konsekvent, genom regelbunden praktik i en organisation där du löser olika kommunikationsuppgifter. På så sätt får du möjlighet att under utbildningens gång pröva dina teoretiska kunskaper, bygga upp arbetslivserfarenhet och hitta en egen inriktning.

  Om du representerar en organisation, myndighet eller dylikt, och vill pröva en språkkonsult och kan bidra med praktikplats, se Mer information, nedan.

  Översikt Språkkonsultprogrammet 2021 (version 2) (94 Kb)

  År 1

  Termin 1

  Språkkonsultprogrammet, kurs 1, 30 hp (NS1101)

  Termin 2

  Språkkonsultprogrammet, kurs 2, 30 hp (NS2027 )

  År 2

  Termin 3

  Språkkonsultprogrammet, kurs 3, 30 hp (NS3043)

  Termin 4

  Språkkonsultprogrammet, kurs 4, 30 hp (NS4002)

  År 3

  Termin 5

  Språkkonsultprogrammet, kurs 5, 30 hp (NS5004)

  Termin 6

  Språkkonsultprogrammet, kandidatkurs (NS6016)

  Självständigt arbete

  Självstständigt arbete på kandidatnivå, 15 hp.

 • Så ansöker du

  • Språkkonsultprogrammet startar nästa gång hösten 2021.
  • Sök 15 mars–15 april 2021.
  • Sen anmälan är stängd.

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Det finns ca 30 platser på programmet som fördelas enligt följande (fr.o.m. antagning till HT18):

  • En tredjedel – bästa resultat på antagningsprovet.
  • En tredjedel – godkänt antagningsprov samt bästa betygsmedelvärde.
  • En tredjedel – godkänt antagningsprov samt bästa högskoleprovsresultat (ej äldre än 5 år).

  Antagningsstatistik

  Vid antagningen till höstterminen 2018 var det 126 personer som sökte. Av dessa skrev 39 antagningsprovet, varav 26 blev godkända. Alla dessa erbjöds plats på programmet, och 20 personer har påbörjat programmet.

  Antagningsprov

  • Antagningsprov inför höstterminen 2021 ges i maj 2021.
  • Alla som söker till provet får en kallelse via mejl. 

  Det skriftliga antagningsprovet består av två delar:

  1. Uppgift 1. Du ska korrigera språk och stil i en illa skriven text.
   Gammalt antagningsprov Språkkonsultprogrammet 2018: Uppgift 1 (109 Kb)
  2. Uppgift 2. Du ska skriva en informativ text för ett visst syfte med hjälp av ett material av olika texter. Gammalt antagningsprov Språkkonsultprogrammet 2018: Uppgift 2 (2162 Kb)

  Inga hjälpmedel är tillåtna.

 • Mer information

  Pröva en språkkonsult!

  Vill din organisation ha nya perspektiv på språkfrågor, texter, skrivande, terminologifrågor, språkutbildning eller annat språk- och kommunikationsarbete? Då kan en praktikant från Språkkonsultprogrammet vara en god idé.

  Vi har en ny kull språkkonsultstudenter (kull nr 21) som ska praktisera i två perioder om vardera 9 veckor:

  • Våren 2023 april–juni
  • Hösten 2023 nov–dec.

  Studenterna kommer under praktiken att vara ”halvklara” språkkonsulter som kan vara behjälpliga vid olika typer av språk- och kommunikationsuppdrag – allt utifrån din organisations behov.

  Vad får ni?

  • Språkliga insatser i form av språkgranskning, textförfattande, redigering m.m.
  • Fräscha perspektiv på språk och texter i din organisation.
  • Möjlighet att lära känna några blivande språkkonsulter och bidra till deras utbildning.
  • Kontakt med de senaste vetenskapliga rönen om språk och textvård.

  Vad är insatsen?

  • En språkintresserad handledare/kontaktperson i din organisation.
  • Ett par dagars engagemang för att informera och ge återkoppling.

  Tidigare praktikorganisationer som haft nytta av våra praktikanter

  Bolagsverket | Bonnierförlagen | Collectum | E-hälsomyndigheten | Försäkringskassan | Miljöpartiet | MSB | Naturvårdsverket | Nordiska Ministerrådet | NTF | Ping Pong | PTK | Riksbanken | Riksförbundet Attention | RFSU | Riksbanken | Riksdagsförvaltningen | Rädda barnen | SCB | Skandia Fastigheter | Svedea | Svenska turistföreningen | Vården.se | Örebro universitet

  Olika typer av språkuppdrag välkomnas

  Våra studenter har olika inriktningar och intressen och ibland behöver de erfarenhet från en speciell bransch eller en speciell kommunikationsform. Detta gäller särskilt vid examensarbeten, då studenterna gör en större undersökning eller analys. Kanske är det just en sådan undersökning som din organisation skulle kunna dra nytta av.

  Intresserad?

  Om du är intresserad av språkkonsultpraktikanter, hör av dig till Suzanne Rosendahl, programansvarig för Språkkonsultprogrammet:

  suzanne.rosendahl@su.se

  Det här kan vi!

  I juni 2021 släppte vi ut kull 20 som består av 17 nya språkkonsulter. Titta in på sajterna som denna kull producerat för att se hur språk kan gör skillnad för individer, organisationer och samhället:

  Ordförmynderiet

  Språkpatrullen

  Stopp och belägg!

  Välj en språkkonsult!

  Ess förenar språkkonsulter

  Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) är yrkesföreningen för språkkonsulter i Sverige.

  Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess)

  Examensarbeten språkkonsulter

  DiVA publikationsdatabas

  (Observera att det endast är examensarbeten på svenska och från vår institution som är från Språkkonsultprogrammet.)

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Lena Lind Palicki, medarbetare vid institutionen, skriver språkspalter i Svenska Dagbladet. Hon är bl.a. examinerad språkkonsult i svenska (kull 12).

  Lena Lind Palicki

  Under många år skrev även Olle Josephson, professor emeritus i nordiska språk, språkspalter i SvD. Han har undervisat många kullar på Språkkonsultprogrammet.

  Olle Josephson

 • Arbetsmarknad och karriär

  På språkligt uppdrag

  En språkkonsult arbetar med ord, texter, språk, samtal och kommunikation i dagens moderna medielandskap. Språkkonsultrollen är mångsidig och du har stor möjlighet att anpassa den efter dina egna intressen.

  Du kan till exempel arbeta som kommunikatör, skribent, webbredaktör, språkrådgivare, läromedelsförfattare, projektledare, språklärare, översättare, språkgranskare, terminolog, kommunikationsstrateg eller något annat där språket är i centrum.

  Språkkonsulter arbetar ofta på företag, myndigheter eller organisationer med språkgranskning, textplanering, utbildning, språkrådgivning och policyfrågor. Många språkkonsulter frilansar också med uppdrag rörande allt från korrekturläsning till skrivande och utbildning.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk