Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kurs 3

Kursen innehåller moment där du får träna dig inom olika delar av språkkonsultens yrke: att analyseratexter, att arbeta med arbetslivskommunikation, språkvård och språkplanering samt att hålla utbildningar.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Textanalys, 7 hp

  Inom delkursen tränas olika metoder för textanalys som kan ligga till grund vid textgranskning och kommunikationsåtgärder. Vikt läggs vid studiet av texters begriplighet och tillgänglighet. Även visuella aspekter och multimodalitet berörs.

  Delkurs 2: Pedagogik för utbildning av vuxna, 5 hp

  Delkursen omfattar dels en översikt över teorier om vuxnas lärande och lärande i organisationer, dels praktiska kunskaper om planering, uppföljning, rådgivning och utbildning rörande språk och skrivande.

  Delkurs 3: Organisationers kommunikation I, 6 hp

  Delkursen ger en orientering i hur kommunikation ser ut på olika typer av arbetsplatser. Aspekter som berörs är bl.a. digitala medier, flerspråkighet, skrivande och andra former av litteractitet, textprocesser samt möten och annan muntlig kommunikation.

  Delkurs 4: Språkvård och språkplanering, 6 hp

  Delkursen ger en grund för att analysera och lösa problem inom områdena språkvård och språkpolitik, både specifika frågor och problem av övergripande natur. Delkursen behandlar de teorier, modeller och metoder som utgör grunden för språkvård, språkplanering och språkpolitik i första hand i Sverige, men även internationellt.

  Delkurs 5: Språkkonsultarbete i praktiken III, 6 hp

  Under delkursen tillämpar du kunskaper och analyser från tidigare delkurser genom att planera och genomföra ett reellt utbildningsuppdrag i en organisation samt att utvärdera och följa upp detsamma.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Delkurs 5 består av obligatorisk praktik.
  • Närvaro på undervisningen är obligatorisk endast vid redovisning av uppgifter i delkurs 2 och 5.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk