Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kandidatkurs

Kursen innehåller dels förberedelser för arbetslivet, dels vetenskaplig fördjupning. Det avslutande examensarbetet kombineras normalt med en praktikperiod på en relevant arbetsplats.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1. Arbete i det moderna språksamhället, 8 hp

  Delkursen bygger på tidigare kunskaper i argumentation, pedagogik, textanalys och skrivande och inbegriper praktisk träning i att arbeta med språklig utveckling och kommunikativ förändring i arbetslivet. Delkursen förbereder för språkkonsultarbete i det moderna språksamhället med bl.a. sociala och digitala medier.

  Delkurs 2. Teori och metod, 7 hp

  Delkursen fördjupar teoretiska och metodologiska perspektiv inom kommunikations- och interaktionsforskning, och jämför olika teorier och deras tillämpningar i kommunikativa praktiker. Du förbereds därmed för examensarbetet och för professionellt språkkonsultarbete.

  Delkurs 3. Examensarbete, 15 hp

  Delkursen innebär att du planerar, genomför och rapporterar en språkvetenskaplig undersökning på grundval av material hämtat från arbetslivet eller annan autentisk verksamhet. Ämnet för undersökningen väljs i samråd med handledare på universitetet. Du opponerar även på en annan uppsats. Examensarbetet motsvarar en kandidatuppsats i svenska.

  Undervisning

  • Undervisning ges i form av seminarier och handledning.
  • Närvaron är obligatorisk (minst 80 %) på delkurs 1 och 3.
  • I delkurs 2 ingår obligatoriska övningsuppgifter.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  En ny korrekt version av litteraturlistan kommer under vecka 8, troligtvis på måndag (kursstart).

 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk