Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkkonsultprogrammet, kandidatkurs

Kursen innehåller dels förberedelser för arbetslivet, dels vetenskaplig fördjupning. Det avslutande examensarbetet kombineras normalt med en praktikperiod på en relevant arbetsplats.

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.

Språkkonsultprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Kursen består av en valbar delkurs och två obligatoriska delkurser.

  Du väljer en av följande två delkurser:

  1. Arbete i det moderna språksamhället, 7,5 hp
  2. Språkförändring, 7,5 hp

  Obligatoriska delkurser:

  1. Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  2. Examensarbete, 15 hp

  Se kursplanen för detaljer.

  Undervisning

  Delkursen Examensarbete ges i form av seminarier och grupphandledning samt individuell handledning.

  Undervisning i övriga delkurser ges i form av seminarier.

  För mer information, se kursplanen. 

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier 

  Observera att betygskriterier kan ändras fram till kursstart. 

  Betygskriterier NS6016, gäller från VT24 (336 Kb)

  Examinator

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (488 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk