Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkriktighet i modern svenska

Kursen behandlar språknormer i dagens skrivna svenska. Både normeringsprinciper och det faktiska normläget behandlas, liksom svensk språkvårds framväxt, organisation och synsätt. Kursen belyser härvid normernas variabilitet – både över tid och i förhållande till olika medier, stilregister och genrer.

Övningar i att identifiera och korrigera vanliga normbrott och att analysera språkriktighetsproblem ingår.