Språkriktighet i modern svenska, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar språknormer i dagens skrivna svenska. Både normeringsprinciper och det faktiska normläget behandlas, liksom svensk språkvårds framväxt, organisation och synsätt. Kursen belyser härvid normernas variabilitet – både över tid och i förhållande till olika medier, stilregister och genrer. Övningar i att identifiera och korrigera vanliga normbrott och att analysera språkriktighetsproblem ingår.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen