Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk - halvfartsstudier

Programmet fördjupar dina kunskaper om inlärning, utveckling och användning av svenska ur ett andraspråksperspektiv. Du får också ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik som förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet.

Inriktning svenska som andraspråk (halvfartsstudier)

Programinriktningen svenska som andraspråk fördjupar dina kunskaper om svenska som andraspråk hos barn och vuxna. Du får kunskaper om andraspråksinlärning, om psykolingvistiska och sociolingvistiska aspekter på tvåspråkighet, om litteracitet hos flerspråkiga och bedömning av språkutveckling. Vidare behandlas andraspråksanvändning på arbetsplatser och i samhället samt frågor om undervisning. Studierna avslutas med ett examensarbete i form av en uppsats.

Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på forskarnivå eller för yrkesarbete inom skola och utbildning, förvaltningar, organisationer och företag.

 • Programöversikt

  Programmet läses på halvfart över åtta terminer och består av obligatoriska programkurser, obligatoriska kurser inom inriktningen svenska som andraspråk samt av valbara kurser. 

  För masterexamen ska totalt minst 15 hp av de valbara kurserna eller färdighetskurserna utgöras av kurser inom huvudområde svenska som andraspråk. Valbara kurser och färdighetskurser väljs i samråd med studierektor eller koordinator. 

  Kursen Avancerad akademisk engelska 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

  År 1

  Termin 1

  Språket i bruk, 7,5 hp (huvudområde lingvistik)
  Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 7,5 hp (huvudområde svenska som andraspråk)

  Termin 2

  Bedöma och testa andraspråkskompetens, 7,5 hp (huvudområde svenska som andraspråk)
  Valbar kurs, 7,5 hp, på avancerad nivå inom huvudområde tvåspråkighet

  Valbar kurs väljs ur kursutbudet för huvudområde tvåspråkighet i samråd med studiegångens studierektor eller motsvarande.
   

  År 2

  Termin 3

  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 (huvudområde filosofi)
  Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp (huvudområde språkdidaktik)

  Termin 4

  Valbara kurser om totalt 15 hp
  Vid magisteretapp utgörs de valbara kurserna av Svenska som andraspråk - magisterkurs, 15 hp (huvudområde svenska som andraspråk).

  År 3

  Termin 5

  Färdighetskurs om 7,5 hp
  Valbar kurs om 7,5 hp

  Termin 6

  Färdighetskurs om 7,5 hp
  Valbar kurs om 7,5 hp

  År 4

  Termin 7 och 8

  Svenska som andraspråk Masterkurs, 30 hp (huvudområde svenska som andraspråk)

 • Kontakt

  Koordinator

  Maria Åkesson, studievägledare
  sva@su.se
  08-16 11 96

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Institutionen för lingvistik

  Masterprogrammet i språkvetenskap administreras av Institutionen för lingvistik i samarbete med övriga språkinstitutioner. Institutionen för svenska och flerspråkighet är ansvarig för inriktingen mot svenska som andraspråk.