Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska som andraspråk - Magisterkurs

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och ett examensarbete inom ämnesområdet.

Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen på examensarbetet är obligatorisk och ges i form av handledning och seminarier.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt examensarbete, försvar av det egna examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete. Examensarbetets examinator får inte ha varit handledare för examensarbetet.

  Betygskriterier NS8016 (88 Kb)

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema NS8016 Vt-20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)