Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

Kursen ger fördjupade kunskaper om andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling. Under kursen belyses andraspråks- och tvåspråkighetsforskningens framväxt och utveckling. Ämnesområdets centrala teorier, frågeställningar och metoder exemplifieras och diskuteras.

En student lutar sig mot en trave böcker. Två studenter och en väggkarta i bakgrunden.
Foto: Angel Nieto, Mostphotos

Du läser, analyserar och granskar kritiskt forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området och redogör för och diskuterar deras övergripande problemställningar, resultat och vidare implikationer.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Second Language Learning and Bilingual Development