Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

Kursen ger fördjupade kunskaper om andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling. Under kursen belyses andraspråks- och tvåspråkighetsforskningens framväxt och utveckling. Ämnesområdets centrala teorier, frågeställningar och metoder exemplifieras och diskuteras.

En student lutar sig mot en trave böcker. Två studenter och en väggkarta i bakgrunden.
Foto: Angel Nieto, Mostphotos

Du läser, analyserar och granskar kritiskt forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området och redogör för och diskuterar deras övergripande problemställningar, resultat och vidare implikationer.

Kursen ges på engelska och du hittar all information om kursen på den engelska sidan:

Second Language Learning and Bilingual Development

Kursen kan läsas antingen som fristående kurs eller inom inriktningen mot tvåspråkighet på Masterprogram i språkvetenskap.

Vill du veta mer om vår masterutbildning? Läs mer på länken nedan:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Kontakt

    Studievägledning och -administration: Tvåspråkighet