Go to this page on our english site

Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

  • 7,5 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper om andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling. Under kursen belyses andraspråks- och tvåspråkighetsforskningens framväxt och utveckling. Ämnesområdets centrala teorier, frågeställningar och metoder exemplifieras och diskuteras.

Studenterna läser, analyserar och granskar kritiskt forskningsartiklar och avhandlingstexter inom området och redogör för och diskuterar deras övergripande problemställningar, resultat och vidare implikationer.

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen