Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap om litteracitet med särskild inriktning på andraspråksinlärare. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Vad säger forskningen om litteracitet hos andraspråksinlärare i olika sammanhang? I den här kursen fokuserar vi på litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv och kopplar det till frågor om identitet och makt. Vi talar även om multimodala aspekter på litteracitet, samt om hur språk och litteracitet relaterar sig till barns och ungas kunskapsutveckling i skolämnena när de lär sig på ett andraspråk.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp

 • Kursupplägg

  På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning under hela höstterminen 2020.

  För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra:

  Zoom-guide för dig som läser på distans

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Betygskriterier US531F gäller från VT 2017 (250 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ulrika Magnusson, ulrika.magnusson@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Maria Lans, maria.lans@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se