Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap om litteracitet med särskild inriktning på andraspråksinlärare. Kursen ingår i masterprogrammet i språkvetenskap men du kan också läsa den fristående.

Vad säger forskningen om litteracitet hos andraspråksinlärare i olika sammanhang? I den här kursen fokuserar vi på litteracitet ur ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv och kopplar det till frågor om identitet och makt. Vi talar även om multimodala aspekter på litteracitet, samt om hur språk och litteracitet relaterar sig till barns och ungas kunskapsutveckling i skolämnena när de lär sig på ett andraspråk.

Du kan läsa kursen fristående, eller som en del i följande masterprogram:

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp