Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik

  • 120 hp

Arbetar du med språkundervisning? Vill du veta mer om språkinlärning och hur barn, ungdomar och vuxna utvecklar och använder språket? Då kan masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik vara något för dig. Utbildningen är tvåårig och kan läsas på hel- eller halvfart.

Inom ämnet språkdidaktik berörs språk och språkinlärning ur ett mångfaldsperspektiv. Språkets roll som identitetsmarkör, kunskapsbildare och kunskapsbärare studeras i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Ämnets uppgift är bland annat att belysa och bidra till en kritisk debatt, där språkets roll i skola och samhälle relateras till makt- och dominansförhållanden samt till frågor om klass, kön och etnicitet.

Inriktningen språkdidaktik ger en fördjupning i för språkundervisningen intressanta forskningsämnen som till exempel språkutveckling, läs- och skrivutveckling, svenska och svenska som andraspråk, moderna språk och lärande och bedömning.