Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkdidaktik - magisterkurs

Kursen ges inom Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik och läses inom huvudområdet språkdidaktik.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt examensarbete.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  Ämne väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisning ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier US412M gäller från HT 2016 (325 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - fristående kurser GN/AN (samt ULV/VAL), master