Stockholms universitet

Tore NilssonUniversitetslektor, Bitr prefekt FN, SR FN språkdidaktik

Om mig

Sedan 2012 arbetar jag som universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning. Jag är studierektor för utbildning på forskarnivå i språkdidaktik.

Mina forskningsintressen spänner över framför allt tre områden: 

  • språklärares och språklärarstudenters professionsutveckling och lärarkognition
  • flipped classroom i språkundervisning
  • grammatikdidaktik

Jag är också intresserad av högskolepedagogisk utveckling. Under flera år har jag arbetat med fortbildning i och om digitala resurser i olika utbildningskontexter. Jag har föreläst på fortbildningsdagar, Skolforum och BETT i London. Hösten 2016 var jag inledningstalare på lärarkonferensen Undervisning och examination på Karlstads universitet. 

Under 2017 drev jag ett utvecklingsarbete inom ramen för CeUL:s (Centrum för universitetslärarutbildning) pedagogiska ambassadörsprojekt: Mobilt lärande som pedagogisk resurs i campusförlagd utbildning. Detta arbete fortsatte under 2018 med Hugues Engel på Romanska och klassiska institutionen. Tillsammans föreläser vi och ger workshopar med såväl teoretiska som praktiska inslag om flipped classroom och formativ bedömning.  

Tillsammans med Una Cunningham 2021 ett fortbildningsprojekt för språklärare: CIRCLE - Current Inquiry and Research Conversations in Language Education.

 

Forskningsprojekt