Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Språkdidaktik - masterkurs

Kursen ges inom masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik och läses inom huvudområdet språkdidaktik.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett språk- eller litteraturdidaktiskt examensarbete.

Ämne väljs i samråd med den handledare som utsetts av institutionen.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av seminarier och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, muntlig presentation och försvar av det egna arbetet vid seminarium, samt muntlig och skriftlig granskning av annan students arbete.

  Betygskriterier US512M gäller från HT 2017 (287 Kb)

  Examinator

  Tore Nilsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Tore Nilsson, tore.nilsson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se