Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning svenska syftar till fortsatt studium i svenska och fortsatt träning i att ta fram ny kunskap om svenskan på vetenskaplig grund. Studenten tränas i att självständigt identifiera och formulera språkvetenskapliga problem, att systematiskt samla in och analysera data och att presentera och utvärdera resultatet. Studierna kan riktas mot olika områden såsom grammatik, textanalys, fonologi, samtalsanalys eller sociolingvistik. Man väljer om man vill fullfölja hela programmet eller avsluta efter ett år med en magisterexamen. Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning svenska förbereder för arbete inom områden där teoretiska språkkunskaper och analysfärdigheter är särskilt användbara, såsom information, kommunikation, medieutveckling, undervisning, översättning, bibliotek, förlag och arkiv. Uppsats(er) inom programmet är meriterande vid ansökan till forskarutbildningen i nordiska språk. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men engelskspråkig undervisning förekommer.