Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Norska - baskurs 2

Det norska språksamhället är präglat av mångfald. I talspråket är dialekterna högst levande och de används i nästan alla sammanhang. I tillägg finns det två former av norskt skriftspråk, bokmål och nynorska, vilka är officiellt jämställda.

Detta är en unik situation i världssammanhang och förklaringen får man söka i de historiska förhållandena. Den historiska utvecklingen är också grunden till att det norska språket på många sätt intar en mellanställning mellan svenska och danska. Norskan har därmed en speciellt gynnsam position i interskandinavisk kommunikation. På kurserna studerar vi det norska språket, norsk litteratur, kultur och samhällsliv.

Kursen bygger vidare på Norska – baskurs 1 med särskilt fokus på språkfärdigheter.

En kille och en tjej klädda i norska folkdräkter. Foto: Nataliia Anisimova, MostPhotos
17 maj-firande i Oslo, Norge. Foto: Nataliia Anisimova, MostPhotos