Svenska III, 15 hp

Om utbildningen

Kursen ger fördjupning inom två delområden av ämnet svenska. Du får bekanta dig med aktuella forskningsfrågor och fördjupa dig i centrala teorier och forskningsmetoder. För information om fördjupningar under aktuell termin, se kursens webbsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen