Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska III

Kursen ger fördjupning inom två delområden av ämnet svenska. Du får bekanta dig med aktuella forskningsfrågor och fördjupa dig i centrala teorier och forskningsmetoder.

Kursen är främst avsedd för dig som studerar inom Kombinationsprogrammet och har svenska som andra ämne.

Är du intresserad av att läsa en kandidatkurs i svenska? Sök till kursen Svenska - kandidatkurs:

Svenska - kandidatkurs