Svenska - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dels en orientering om centrala frågeställningar, teorier och metoder inom ämnet svenska, dels fördjupade kunskaper inom ett valbart delområde. Information om valbara fördjupningar under aktuell termin finns tillgänglig på kursens webbsida. Du skriver också ett examensarbete om 15 hp i anslutning till den valbara fördjupningen. Inom kursen som ges på halvfart ges delkursen Språkvetenskaplig teori och metod på kvällstid med reducerad mängd undervisning, men med möjlighet att delta på dagkursens seminarier. Vi erbjuder en valbar fördjupningskurs på kvällstid, men om du vill och kan följa en annan valbar fördjupningskurs på dagtid går det bra.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen