Norska - baskurs 3, 15 hp

Om kursen

På Norska - baskurs 3, fortsätter färdighetsträningen från baskurs 1 och 2, men med ett större språkvetenskapligt fokus på grammatik och fonologi och med en något större tonvikt vid akademiskt språk. På seminarier som är gemensamma med dem som läser danska arbetar vi på den första delkursen med allmän grammatik med utgångspunkt i svenska exempel, men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Därtill träffar du de norsktalande kursdeltagarna separat i ett diskussionsseminarium, där ett akademiskt språk tränas i tal och skrift. Under den andra delkursen arbetar vi gemensamt med allmän fonologi medan ni i diskussionsseminarier med de norsktalande koncentrerar er på frågor om norskt uttal liksom olika språkvetenskapliga och kulturella frågor som berör detta. Kursen ges med ca 8 obligatoriska seminarier via verktyget Zoom, och därtill 8 föreläsningar/seminarier (i verktyget Zoom) som inte är obligatoriska (seminarierna ges på torsdagskvällar).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen