Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Norska - baskurs 3

På Norska – baskurs 3 videreutvikles muntlige og skriftlige ferdigheter fra baskurs 1 og 2, men med et tydeligere søkelys på språklig variasjon og endringer i dagens norske språk. Det legges også større vekt på å utvikle et akademisk språk.

Bryggen i Bergen. Trähus och segelbåtar vid kaj.
Bryggen i Bergen, Norge. Foto: Frédéric de Goldschmidt, Wikipedia.

Delkurs 1 er basert på nettundervisning og tar opp emner knyttet til endringer i både muntlige og skriftlige språk. I løpet av delkurset leses vitenskapelige artikler om ulike aspekter ved språkendring. I tillegg hentes eksempler fra skjønnlitteraturen, filmer, serier og musikk. Alt for å få et overblikk over hvordan man skriver og snakker norsk i vår egen samtid. Økt bevissthet om retoriske virkemidler i tekst og tale vektlegges.

Under den andra delkursen arbeides det med produksjon av tekst, herunder særlig akademisk tekstproduksjon. Her vil strategier for strukturering av tekst står sentralt. Et lengre, selvstendig innleveringsoppgave inngår i kurset. Delkurs 2 er basert på faste innleveringsoppgaver.