Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Norska - baskurs 3

På Norska - baskurs 3 fortsätter färdighetsträningen från baskurs 1 och 2, men med ett större språkvetenskapligt fokus på grammatik och fonologi och med en något större tonvikt vid akademiskt språk.

På seminarier som är gemensamma med dem som läser danska arbetar vi på den första delkursen med allmän grammatik med utgångspunkt i svenska exempel, men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Därutöver träffar du de norsktalande kursdeltagarna separat i ett diskussionsseminarium, där ett akademiskt språk tränas i tal och skrift.

Under den andra delkursen arbetar vi gemensamt med allmän fonologi, medan du i diskussionsseminarier med de norsktalande koncentrerar dig på frågor om norskt uttal liksom olika språkvetenskapliga och kulturella fåror som berör detta.

 • Kursupplägg

  Du kan inte söka till endast en av delkurserna, utan bägge ingår i baskursen. 

  Delkurser

  Delkurs 1: Grammatik i jämförande nordiskt perspektiv, 7,5 hp

  Kursen innehåller genomgångar av allmänna grammatiska begrepp med jämförelser mellan de nordiska språken. I viss utsträckning aktualiseras den nordiska språkhistorien för att belysa skillnader och likheter mellan dagens nordiska språk.

  Inom ramen för färdighetsträning av tal och skrift behandlas norskans språkstruktur på olika språkliga nivåer.

  Delkurs 2: Språklig variation och norm i norska, 7,5 hp

  På kursen aktualiseras dels allmänna fonologiska begrepp och norskans fonologi.

  Inom ramen förfärdighetsträning av tal och skrift behandlas norskans språkliga variation och normering i ett samtida och historiskt perspektiv.

  Undervisning

  Kursen ges med

  • åtta stycken obligatoriska seminarier via det digitala verktyget Zoom (torsdagkvällar)
  • åtta stycken föreläsningar/seminarier i Zoom som inte är obligatoriska (torsdagkvällar).

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk