Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Norska - baskurs 3

På Norska - baskurs 3 fortsätter färdighetsträningen från baskurs 1 och 2, men med ett större språkvetenskapligt fokus på grammatik och fonologi och med en något större tonvikt vid akademiskt språk.

På seminarier som är gemensamma med dem som läser danska arbetar vi på den första delkursen med allmän grammatik med utgångspunkt i svenska exempel, men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Därutöver träffar du de norsktalande kursdeltagarna separat i ett diskussionsseminarium, där ett akademiskt språk tränas i tal och skrift.

Under den andra delkursen arbetar vi gemensamt med allmän fonologi, medan du i diskussionsseminarier med de norsktalande koncentrerar dig på frågor om norskt uttal liksom olika språkvetenskapliga och kulturella fåror som berör detta.