Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska II

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur i ett samtida och historiskt perspektiv. Även språkpsykologiska aspekter på språkbehärskning och individens språkutveckling behandlas. I kursen ingår en orientering om det nordiska språksamhället och du får viss träning i att förstå talad och skriven norska och danska.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler). När du har blivit antagen till en utbildning hos oss, kommer du att få mejl från någon av våra studievägledare eller kursadministratörer.

Manlig student sitter i en fåtölj i halvprofil och småler mot kameran. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I mejlet får du information om det du behöver veta inför kursstarten. Oftast mejlar vi dig efter den första antagningen, och efter den andra antagningen om du är nyantagen då.

Har du inte fått något mejl?

Vi mejlar den mejladress du har angett på antagning.se.

 • Har du tittat bland skräpposten (spam)?
 • Har du uppgett rätt mejladress? Kontrollera ditt konto hos antagning.se.
  antagning.se
 • Behöver du hjälp? Kontakta studievägledaren eller kursadministratören – kontaktuppgifter finns längre ned på den här kurssidan under Kontakt.

Webbregistrera dig och sista registreringsdag

Normalt ska du webbregistrera dig och du behöver oftast registrera dig före ett visst datum för att få behålla din plats på utbildningen. I mejlet du får från studievägledaren eller kursadministratören får du veta vad som gäller för din kurs.

Aktivera ditt universitetskonto för att kunna webbregistrera dig.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, på grund av att institutionen först måste bedöma din behörighet. Kontakta studievägledaren eller kursadministratören – kontaktuppgifter finns längre ned på den här kurssidan under Kontakt.

Du som har en reservplats

Om du är reservplacerad blir du antagen i turordning vartefter det finns lediga platser.  Reservantagningen startar efter att webbregistreringsperioden för ordinarie antagna är klar. På vissa kurser har vi reservupprop.

Vi mejlar erbjudande om reservplats till den mejladress du har angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din mejl.

Webbaserad undervisning digitalt i Zoom

Undervisning vid vår institution sker mestadels digitalt första halvan av vårterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår institutions FAQ med frågor och svar:

Både distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2021. FAQ

Våra lärare använder sig av e-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan det är dags för ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet.

Om Zoom

Kurssajt i e-lärplattformen Athena

Vi använder oss av e-lärplattformen Athena för kommunikation inom våra kurser. Varje kurs har en egen kurssajt och där lägger den kursansvariga läraren upp lektionsplanering med mera. Du kommer åt Athena efter att du har registrerat dig.

Athena

Studera hemifrån

Om du behöver skjuta upp studiestarten (få anstånd)

Om du har blivit antagen till en utbildning men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten.

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du behöver avbryta dina studier

Om du har hunnit registrera dig på kursen men den inte har startat, eller om du redan har börjat på kursen och vill avbryta dina studier, kan du göra ett tidigt eller ett sent avbrott.

Tidigt avbrott – inom tre veckor efter kursstart

Om avbrottet sker inom tre veckor efter kursstart kan du söka till utbildningen igen en annan termin, om den ges då. Det vill säga du kan inte bara omregistrera dig, utan behöver söka igen.

Du lägger själv in tidigt avbrott i Ladok för studenter. Du behöver inte kontakta studentexpeditionen och meddela det – den får ett automatiskt meddelande om det.

Ladok för studenter

Sent avbrott – mer än tre veckor efter kursstart

Om du vill avbryta dina studier och det har gått mer än tre veckor efter kursstart, måste du kontakta studentexpeditionen för din utbildning:

 • Om du har kontaktat studentexpeditionen och anmält avbrott och diskuterat igenom dina studier, har du oftast en möjlighet att fullfölja dina studier vid ett senare tillfälle. Om det då finns plats, kan du få omregistrera dig på en kurs eller söka ett program igen. För omregistrering, kontakta studentexpeditionen.
 • Om du inte har anmält studieavbrott blir det betydligt svårare att kunna gå kursen eller programmet igen. Kontakta studentexpeditionen.

Kontaktuppgifter hittar du längre ned på den här kurssidan.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen avslutas med att du genomför en mindre, språkvetenskaplig undersökning.

Efter denna kurs kan du gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp

  Delkursen behandlar det nordiska språksamhället och svensk språkhistoria och texthistoria. I delkursen studeras strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska samt viktiga språkförändringar på vägen mot dagens svenska. Tonvikten ligger på skriftspråkets standardisering, och delkursen introducerar olikateorier om drivkrafter bakom språkförändringar. Delkursen omfattar textläsning och textförståelse av äldre svenska texter samt färdighet i att förstå och diskutera danska och norska talade och skrivna texter.

  Delkurs 2: Psykolingvistik, 7,5 hp

  Delkursen behandlar människans språkliga processer (tala, lyssna, skriva, läsa och minnas) och orienterar om olika teorier och modeller för att beskriva och förklara dessa processer. Hur gör vi när vi tolkar andras yttranden och när vi planerar och genomför våra egna? Hur går det till när vi läser och när vi skriver? Vilka är våra viktigaste källor till kunskap om dessa processer? Inom delkursen behandlas också hur individen tillägnar sig – eller har problem med att tillägna sig – de kunskaper och färdigheter som är en förutsättning för dessa processer. I detta sammanhang behandlas barns språkförmåga och språkutveckling samt språkinlärning i ett andraspråksperspektiv. Studenterna genomför också en liten undersökning som tillämpar psykolingvistiskateorier och metoder på en psykolingvistiskt relevant frågeställning.

  Delkurs 3: Svenska språkets struktur II, 7,5 hp

  Delkursen innehåller vetenskapliga beskrivningar och analyser av svenska språkets ordbildning, samt avsyntaktisk struktur och språklig betydelse. Förhållandet mellan olika språkliga komponenter behandlas, såsom lexikonet gentemot syntaxen. I delkursen ingår övningar i att göra morfologiska, syntaktiska och semantiska analyser av svenska ord, fraser och satser.

  Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp

  Under delkursen fördjupas studenternas kunskaper om språkvetenskaplig metod och deras färdigheter i vetenskapligt skrivande utvecklas. Studenterna genomför en mindre, språkvetenskaplig undersökning och presenterar den i en vetenskaplig uppsats. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren i anslutning till det teoretiska innehållet i tidigare delkurser inom huvudområdet. Studenterna får även träning i att granska och diskutera språkvetenskapliga undersökningar.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier samt handledning (delkurs 4). Närvaro är obligatorisk för seminarierna i danska och norska i delkurs 1. Obligatorisk närvaro krävs på redovisningsseminarier i delkurs 1 och 2 samt på seminarier och handledning i delkurs 4. I delkurs 2 ingår en obligatorisk undersökning.

  Se Delkurser ovan och kursplanen.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Anna: Kandidatstudent som vurmar för svenska språket och studentkåren

  Anna Wallgren har läst svenska på kandidatnivå hos oss. Hon har också varit engagerad i institutionens studentråd, och har arbetat inom Stockholms universitets studentkår (SUS).

  Språkstudierna har innehållit en hel del färdighetsträning och jag har utvecklat min förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna i olika sammanhang. Likaså att jag utvecklat ett språk för att beskriva språk.

  Läs intervju med Anna på vår webbplats.


  Lärarstudent som har läst svenska

  Jag ser mer analytiskt på språk och texter och kan därför förstå mer av hur eleverna tänker och kommunicerar och hur man därmed kan handleda dem.

 • Kontakt