Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska II

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur i ett samtida och historiskt perspektiv. Även språkpsykologiska aspekter på språkbehärskning och individens språkutveckling behandlas. I kursen ingår en orientering om det nordiska språksamhället och du får viss träning i att förstå talad och skriven norska och danska.

Tres stuenter sitter vid laptops och pratar och skrattar. I förgrunden en student med mobiltelefon.
Foto: Jens Olof Lasthein

Kursen avslutas med att du genomför en mindre, språkvetenskaplig undersökning.

Efter denna kurs kan du gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

Kursvärdering Nordiska språk och svensk språkhistoria VT21 (137 Kb)