Svenska II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur i ett samtida och historiskt perspektiv. Även språkpsykologiska aspekter på språkbehärskning och individens språkutveckling behandlas. I kursen ingår en orientering om det nordiska språksamhället och du får viss träning i att förstå talad och skriven norska och danska. Kursen avslutas med att du genomför en mindre, språkvetenskaplig undersökning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen