Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska II

 • 30 hp

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om svenska språkets struktur i ett samtida och historiskt perspektiv. Även språkpsykologiska aspekter på språkbehärskning och individens språkutveckling behandlas. I kursen ingår en orientering om det nordiska språksamhället och du får viss träning i att förstå talad och skriven norska och danska.

Kursen avslutas med att du genomför en mindre, språkvetenskaplig undersökning.

Efter denna kurs kan du gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp

  Delkursen behandlar det nordiska språksamhället och svensk språkhistoria och texthistoria. I delkursen studeras strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska samt viktiga språkförändringar på vägen mot dagens svenska. Tonvikten ligger på skriftspråkets standardisering, och delkursen introducerar olikateorier om drivkrafter bakom språkförändringar. Delkursen omfattar textläsning och textförståelse av äldre svenska texter samt färdighet i att förstå och diskutera danska och norska talade och skrivna texter.

  Delkurs 2: Psykolingvistik, 7,5 hp

  Delkursen behandlar människans språkliga processer (tala, lyssna, skriva, läsa och minnas) och orienterar om olika teorier och modeller för att beskriva och förklara dessa processer. Hur gör vi när vi tolkar andras yttranden och när vi planerar och genomför våra egna? Hur går det till när vi läser och när vi skriver? Vilka är våra viktigaste källor till kunskap om dessa processer? Inom delkursen behandlas också hur individen tillägnar sig – eller har problem med att tillägna sig – de kunskaper och färdigheter som är en förutsättning för dessa processer. I detta sammanhang behandlas barns språkförmåga och språkutveckling samt språkinlärning i ett andraspråksperspektiv. Studenterna genomför också en liten undersökning som tillämpar psykolingvistiskateorier och metoder på en psykolingvistiskt relevant frågeställning.

  Delkurs 3: Svenska språkets struktur II, 7,5 hp

  Delkursen innehåller vetenskapliga beskrivningar och analyser av svenska språkets ordbildning, samt avsyntaktisk struktur och språklig betydelse. Förhållandet mellan olika språkliga komponenter behandlas, såsom lexikonet gentemot syntaxen. I delkursen ingår övningar i att göra morfologiska, syntaktiska och semantiska analyser av svenska ord, fraser och satser.

  Delkurs 4: Uppsats, 7,5 hp

  Under delkursen fördjupas studenternas kunskaper om språkvetenskaplig metod och deras färdigheter i vetenskapligt skrivande utvecklas. Studenterna genomför en mindre, språkvetenskaplig undersökning och presenterar den i en vetenskaplig uppsats. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren i anslutning till det teoretiska innehållet i tidigare delkurser inom huvudområdet. Studenterna får även träning i att granska och diskutera språkvetenskapliga undersökningar.

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier samt handledning (delkurs 4). Närvaro är obligatorisk för seminarierna i danska och norska i delkurs 1. Obligatorisk närvaro krävs på redovisningsseminarier i delkurs 1 och 2 samt på seminarier och handledning i delkurs 4. I delkurs 2 ingår en obligatorisk undersökning.

  Se Delkurser ovan och kursplanen.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i maj) (150 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Anna: Kandidatstudent som vurmar för svenska språket och studentkåren

  Anna Wallgren har läst svenska på kandidatnivå hos oss. Hon har också varit engagerad i institutionens studentråd, och har arbetat inom Stockholms universitets studentkår (SUS).

  Språkstudierna har innehållit en hel del färdighetsträning och jag har utvecklat min förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna i olika sammanhang. Likaså att jag utvecklat ett språk för att beskriva språk.

  Läs intervju med Anna på vår webbplats.


  Lärarstudent som har läst svenska

  Jag ser mer analytiskt på språk och texter och kan därför förstå mer av hur eleverna tänker och kommunicerar och hur man därmed kan handleda dem.

 • Kontakt