Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Akademisk svenska för andraspråkstalare

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och som vill fördjupa dina kunskaper i och om akademiskt språkbruk.

Kursen behandlar svenska språkets struktur och användning i olika situationer såväl i talad som i skriftlig kommunikation. Kursen ger en introducerande översikt av texter och språkbruk i akademisk miljö och är användbar för dig som behöver utveckla det akademiska språket för högre studier.

Studenter siter i hörsal. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling