Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nordiska språk och svensk språkhistoria

I denna kurs lär du dig om det nordiska språksamhället, svensk språkhistoria och texthistoria. Du studerar strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska samt viktiga språkförändringar på vägen mot dagens svenska. Tonvikten ligger på skriftspråkets standardisering, och kursen introducerar olika teorier om drivkrafter bakom språkförändringar.

Kursen omfattar textläsning och textförståelse av äldre svenska texter samt färdighet i att förstå och diskutera danska och norska talade och skrivna texter.

Karta Sverige Norge Danmark med pratbubblor med talspråkliga fraser på respektive språk Jag bor i
Illustration karta (beskuren): Pixabay. Pratbubblor: Pia Nordin.