Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar det nordiska språksamhället och svensk språkhistoria och texthistoria. I kursen studeras strukturella skillnader mellan danska, norska och svenska samt viktiga språkförändringar på vägen mot dagens svenska. Tonvikten ligger på skriftspråkets standardisering, och delkursen introducerar olika teorier om drivkrafter bakom språkförändringar. Kursen omfattar textläsning och textförståelse av äldre svenska texter samt färdighet i att förstå och diskutera danska och norska talade och skrivna texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen