Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Bedömning av språkfärdighet i arbetslivet

Kursen behandlar bedömning av språkfärdighet i olika sammanhang i arbetslivet. Teorier kring test och bedömning liksom språksyn diskuteras, såsom flerspråkig kompetens och andraspråkskompetens, lingua franca och modeller för kommunikativ kompetens. Dessutom illustreras olika typer av behovsanalyser, liksom modeller och metoder för konstruktion och bedömning.

Språklig bedömning sätts även in i ett sociopolitiskt och samhälleligt sammanhang. Kursen är användbar för den som i sitt yrkesliv behöver göra bedömningar av andras språkkompetens, exempelvis vid rekrytering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs med två obligatoriska campusträffar och en icke obligatorisk träff därundervisningen består av föreläsningar och seminarier samt nätbaserad undervisning. För mer detaljeradinformation hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

  VT23 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (234 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk