Bedömning av språkfärdighet i arbetslivet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar bedömning av språkfärdighet i olika sammanhang i arbetslivet. Teorier kring såväl test och bedömning som språksyn diskuteras, såsom flerspråkig kompetens och andraspråkskompetens, lingua franca och modeller för kommunikativ kompetens. Dessutom illustreras olika typer av behovsanalyser, liksom modeller och metoder för konstruktion och bedömning. Språklig bedömning sätts även in i ett sociopolitiskt och samhälleligt sammanhang. Kursen är användbar för den som i sitt yrkesliv behöver göra bedömningar av andras språkkompetens, exempelvis vid rekrytering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen