Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk

Programmet fördjupar dina kunskaper om inlärning, utveckling och användning av svenska ur ett andraspråksperspektiv. Du får också ämnesöverskridande kunskaper i vetenskapsteori, etik och forskningsmetodik som förbereder dig för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Detta program utgår. För information om masterprogram i svenska som andraspråk, se Institutionen för svenska och flerspråkighets nya Masterprogram: nordiska språk, svenska och svenska som andraspråk.

Masterprogrammet i språkvetenskap är en tvåårig utbildning som ges i samarbete mellan Institutionen för lingvistik och övriga språkinstitutioner vid Stockholms universitet.

Inriktning svenska som andraspråk

Programinriktningen svenska som andraspråk fördjupar dina kunskaper om svenska som andraspråk hos barn och vuxna. Du får kunskaper om andraspråksinlärning, om psykolingvistiska och sociolingvistiska aspekter på tvåspråkighet, om litteracitet hos flerspråkiga och bedömning av språkutveckling. Vidare behandlas andraspråksanvändning på arbetsplatser och i samhället samt frågor om undervisning. Studierna avslutas med ett examensarbete i form av en uppsats.

Utbildningen förbereder dig för fortsatta studier på forskarnivå eller för yrkesarbete inom skola och utbildning, förvaltningar, organisationer och företag.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling