Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Professionellt skrivande med fokus på redaktionellt arbete

Har du språket som arbetsverktyg? Denna kurs är inriktad på redaktionellt arbete och journalistiska texter som utgör en stor del av skrivandet i organisationer i det svenska språksamhället. Här får du träna på att diskutera både text och kontext och skriva texter som spelar roll i ett större sammanhang.

Under åtta seminarier arbetar vi med att skriva och redigera organisationstexter och du får regelbunden respons på ditt skrivande. Syftet är att du ska få inblick i villkoren för organisationers kommunikation och ett fördjupat perspektiv på organisationers språkbruk. Du ska helt enkelt bli en säkrare skribent.

Denna kurs är en fortsättningskurs som kräver att du gått en grundkurs i skrivande.
Professionellt skrivande, grundkurs (NS1135)

Det finns ytterligare en fortsättningskurs.
Professionellt skrivande med fokus på berättande (NS1137)

Kursen ersätter Skrivande i yrkeslivet 2 (NS1072).