Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet

Kommunikatörsprogrammet är ett treårigt kandidatprogram som riktar sig till dig som gillar språk och kommunikation och vill utvecklas till en professionell och kritiskt tänkande kommunikatör.

På Kommunikatörsprogrammet får du studera språkvetenskap, strategisk kommunikation och träna på praktiskt kommunikatörsarbete. Här blir du en kritiskt tänkande kommunikatör som kan göra skillnad i både företag och myndigheter. Du får veta hur man går från idé till ord och handling.

I programmet förankras varje kommunikationsaktivitet i ett modernt medielandskap. Kommunikativa utmaningar belyses ur såväl språkvetenskapliga, vetenskapsteoretiska och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Kommunikatörsprogrammet startade hösten 2020 och startar nästa gång hösten 2022.

Folder Kommunikatörsprogrammet (2042 Kb)

 • Programöversikt

  I programmet varvas teorier och analys med praktiska tillämpningskurser; språkvetenskap, organisationsteori, professionellt skrivande, textanalys, kritiskt tänkande, kommunikationsanalys, retorik och flerspråkighet.

  Programmet innehåller även återkommande arbetslivsförankrade uppgifter och en längre sammanhållen praktik där du får tillämpa vetenskapliga teorier och metoder genom att utföra reella kommunikationsuppdrag i en organisation.

  Programmet avslutas med en kandidatkurs om 30 högskolepoäng i svenska.

  Översikt Kommunikatörsprogrammet (HKOPK) HT20 (183 Kb)

  År 1

  Termin 1: Kurs 1, NS1111

  Kommunikatörsprogrammet, kurs 1

  1. Språk, kommunikation och samhälle, 7,5 hp
  2. Professionellt skrivande 1, 7,5 hp
  3. Praktisk språkanalys, 7,5 hp
  4. Retorik I, 7,5 hp

  Termin 2: Kurs 2, NS2101

  Kommunikatörsprogrammet, kurs 2

  1. Kritiskt tänkande, 7,5 hp
  2. Professionellt skrivande 2, 7,5 hp
  3. Kritisk textanalys, 7,5 hp
  4. Retorik 2, 7,5 hp

  År 2

  Termin 3: Kurs 3, NS3101

  Kommunikatörsprogrammet, kurs 3

  1. Svensk politik och organisationsteori, 7,5 hp
  2. Professionellt skrivande 3, 7,5 hp
  3. Kommunikationsanalys, 7,5 hp
  4. Pedagogik för vuxna, 7,5 hp

  Termin 4: Kurs 4, NS4101

  Kommunikatörsprogrammet, kurs 4

  1. Medielandskapet, 7,5 hp
  2. Kriskommunikation, 7,5 hp
  3. Flerspråkighet, 7,5 hp
  4. Kommunikationsplanering, 7,5 hp

  År 3

  Termin 5: Praktik

  • Praktik, 30 hp

  Termin 6: Kandidatkurs

  1. Teori och metod, 7,5 hp
  2. Uppsats, 15 hp
  3. Arbete i det moderna kommunikationssamhället, 7,5 hp
 • Så ansöker du

  Kommunikatörsprogrammet startar nästa gång hösten 2022.

   

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Indra berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen.

  Film: Varför studera Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet – egentligen?

  ”Jag vågade börja studera igen, det kanske jag inte hade gjort om allt rullat på som vanligt"

  Efter att ha jobbat på museum i 20 år blev Karin Jonsson varslad när corona slog till förra våren. Men ett negativt besked vände till en nystart i livet. I dag läser hon första året på Kommunikatörsprogrammet vid Stockholms universitet.

  Läs hela artikeln: Jag vågade börja studera igen

 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet är en grundutbildning i det kommunikativa hantverket – tala, skriva, samtala, analysera, bearbeta, planera och samarbeta. Efter utbildningen är du väl förberedd på såväl strategiskt som praktiskt kommunikationsarbete inom näringsliv, organisationer eller myndigheter.

  Under programmet får du möjlighet att pröva olika kommunikationsuppdrag och hitta din egen inriktning och kommunikatörsroll. Idag efterfrågas kommunikatörer med generalistkompetens både i myndigheter och privat sektor.

  Praktik

  I programmet ingår en praktiktermin om 30 hp, där du som student får pröva dina kunskaper och färdigheter i skarpt läge i en verklig organisation.

  Kommunikatörsforum

  För att säkerställa relevansen i utbildningen finns ett Kommunikatörsforum med representanter från branschen, knutet till programmet.

  Kommunikatörsforum fungerar som en brygga mellan yrkeslivet och utbildningen och de deltagande organisationerna bidrar med allt ifrån kunskap om branschens villkor till gästföreläsningar och praktikplatser.

  Medlemmar i kommunikatörsforumet

  Ersta diakoni   Helena Ruhmén
  Gullers Katarina Gentzel Sandberg
  Jönköpings kommun Annica Snäll
  PTK Emilia Emtell
  Reformklubben Jennie Zetterström
  Rädda Barnen Josefin Lundmark
  Sheraton Stockholm Benjamin Falk
  Ving AB Gunnar Jägberg
  Programansvarig Suzanne Rosendahl
  Studierektor  Inger Lindell
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk