Kommunikatörsprogrammet, 180 hp

Om programmet

Kommunikatörsprogrammet omfattar kurser i språkvetenskap, arbetslivskommunikation och praktiskt kommunikatörsarbete. Programmet placerar kommunikation i arbetslivet i ett modernt medielandskap där texter och samtal ses ur språkvetenskapliga, vetenskapsteoretiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. I programmet varvas teorier och analys med praktiska tillämpningskurser, till exempel språkvetenskap, professionellt skrivande, grammatik, samtalsanalys, kommunikationsvetenskap, arbetslivskommunikation, retorik och flerspråkighet. Programmet innehåller även återkommande arbetslivsförankrade uppgifter och en längre sammanhållen praktik där studenterna tillämpar vetenskapliga teorier och metoder på reella kommunikationsuppdrag.

Programmet förbereder för arbete som kommunikatör i företag, myndighet eller intresseorganisation. Fokus ligger på kvalificerad kompetens vad gäller kommunikation och produktion av texter för arbetslivet.

Programmet omfattar sex terminers heltidsstudier, varav en termin ges i form av praktik och avslutas sista terminen med en kandidatkurs om 30 högskolepoäng i svenska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen