Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, kurs 3

Kursen placerar kommunikatörsyrket i en samhällelig kontext. Detta genom grundläggande kunskaper i samhällsvetenskap, organisationsteori, teorier och färdigheter i kommunikationsanalys, samt pedagogiska verktyg och strategiskt professionellt skrivande.

Kursen ges termin 3 på Kommunikatörsprogrammet (HT20, HT21, HT23).

Kommunikatörsprogrammet (HKOPK)