Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, kurs 3

 • 30 hp

Kursen placerar kommunikatörsyrket i en samhällelig kontext. Detta genom grundläggande kunskaper i samhällsvetenskap, organisationsteori, teorier och färdigheter i kommunikationsanalys, samt pedagogiska verktyg och strategiskt professionellt skrivande.

Kursen ges termin 3 på Kommunikatörsprogrammet, HKOPK (HT20, HT21, HT23).

Kommunikatörsprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Svensk politik och organisationsteori, 7,5 hp

  Denna delkurs ger grundläggande kunskaper om svensk politik och organisationsteori. Delkursen ger en övergripande orientering om svensk politik med avseende på dess historia, politiska kultur, styrelseskick och institutioner. Med utgångspunkt i centrala statsvetenskapliga begrepp som makt, demokrati, legitimitet, uppmärksammas viktiga händelser och utvecklingsprocesser i svensk politisk historia.

  Även det svenska styrelseskickets institutionella förutsättningar behandlas liksom olika organisationsformer i ett demokratiskt system. Med statsvetenskap och organisationsteori som grund utvecklas förståelsen för samhällssystem och olika organisationsformer och deras respektive betydelse för språk och kommunikation.

  Delkurs 2: Professionellt skrivande 3, 7,5 hp

  Under denna delkurs, som är en fortsättning på Professionellt skrivande 2, tränas det strategiska skrivandet utifrån organisationers kommunikativa behov. Kunskaper om dramaturgi, gestaltning och budskapsstrukturer praktiseras i skrivövningar som varvas med reflektioner över språkets inverkan på organisationskultur och samhällsutveckling.

  Delkurs 3: Kommunikationsanalys, 7,5 hp

  Denna delkurs tar upp olika former av analyser som är en förutsättning för kommunikatörsarbete. Delkursen ger övergripande kunskaper i målgruppsanalys och omvärldsanalys samt kunskaper om olika kvalitativa och kvantitativa metoder. Under delkursen genomförs även en mindre, kommunikativ undersökning.

  Delkurs 4: Pedagogik för vuxna, 7,5 hp

  Denna delkurs ger en översikt över pedagogiska teorier om vuxnas lärande och lärande organisationer. Under kursen ges kunskaper och färdigheter i att planera, genomföra, följa upp och anpassa utbildning till olika organisationer, situationer och mål.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Minst 80 % närvaro krävs vid undervisningen ialla delkurser.
  • I kursen ingår obligatoriska uppgifter

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk