Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, kurs 1

Kursen introducerar dagens språk- och kommunikationssamhälle samt grundläggande språkvetenskapliga begrepp och analyser. Därtill tränas du i muntlig och skriftlig framställning med ett särskilt fokus på uppgifter som är relevanta för kommunikatörsyrket.

Kursen ges termin 1 på Kommunikatörsprogrammet (HT19, HT20, HT22).

Kommunikatörsprogrammet (HKOPK)

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Språk, kommunikation och samhälle, 7,5 hp
  2. Professionellt skrivande 1, 7,5 hp
  3. Praktisk språkanalys, 7,5 hp
  4. Retorik 1, 7,5 hp

  Se kursplanen för detaljer.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Minst 80 % närvaro krävs vid undervisningen i alla delkurser. Närvaro är obligatorisk vid seminarier där du själv presenterar eller bedömer annans presentation i delkurs 4.
  • I kursen ingår obligatoriska övningsuppgifter.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk