Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, kurs 1

 • 30 hp

Kursen introducerar dagens språk- och kommunikationssamhälle samt grundläggande språkvetenskapliga begrepp och analyser. Därtill tränas du i muntlig och skriftlig framställning med ett särskilt fokus på uppgifter som är relevanta för kommunikatörsyrket.

Kursen ges termin 1 på Kommunikatörsprogrammet, HKOPK (HT19, HT20, HT22).

Kommunikatörsprogrammet

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Språk, kommunikation och samhälle, 7,5 hp

  Delkursen behandlar översiktligt det svenska språk- och kommunikationssamhället utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv. I kursen behandlas språk- och kommunikationshistoria samt språkpolitik, och aktuell språk- och mediedebatt.

  Delkurs 2: Professionellt skrivande 1, 7,5 hp

  Delkursen behandlar skrivprocessen, grundläggande genrer och texten som produkt, vilket inkluderar skrivuppgifter, att ge och ta respons, reflektion över textbearbetning samt användning av normkällor. Delkursen innefattar även gästföreläsningar av yrkesverksamma kommunikatörer samt olika arbetslivsförankrade uppgifter.

  Delkurs 3: Praktisk språkanalys, 7,5 hp

  Delkursen behandlar grundläggande grammatisk analys och metoder för analys av text. Sambandet mellan texters funktion och utformning behandlas särskilt utifrån krav på begriplighet. Därtill diskuteras texter utifrån ett språkriktighetsperspektiv.

  Delkurs 4: Retorik 1, 7,5 hp

  Delkursen ger en orientering om grundläggande retoriska begrepp och metoder. Du övar dig även i muntlig framställning med fokus på att förklara och får viss övning i att bedöma dina egna och andras muntliga presentationer.

  Undervisning

  • Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
  • Minst 80 % närvaro krävs vid undervisningen i alla delkurser. Närvaro är obligatorisk vid seminarier där du själv presenterar eller bedömer annans presentation i delkurs 4.
  • I kursen ingår obligatoriska övningsuppgifter.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare/studentexpedition

  Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

  E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

  Telefonnummer och telefontider, rum och besökstider

  Studievägledare Svenska och Nordiska språk