Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, kandidatkurs

Kursen innehåller tre delkurser: ett examensarbete, en delkurs som behandlar teori och metod samt en delkurs om arbete i det moderna kommunikationssamhället. Kursen innehåller dels förberedelser för arbetslivet, dels vetenskaplig fördjupning.

Det avslutande examensarbetet ansluter till den föregående terminens praktikperiod och kombineras normalt med en praktikperiod på en relevant arbetsplats.

Kursen ges termin 6 på Kommunikatörsprogrammet.

Kommunikatörsprogrammet (HKOPK)

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Teori och metod, 7,5 hp
  2. Examensarbete, 15 hp
  3. Arbete i det moderna kommunikationssamhället, 7,5 hp

  Se kursplanen för detaljer.

   

  Undervisning

  • Undervisning består av seminarier och handledning.
  • Närvaron är obligatorisk (minst 80 %) på delkurs 2 och 3.
  • I delkurs 1 ingår obligatoriska övningsuppgifter.

  Se kursplanen för detaljer.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Betygskriterier

  Observera att betygskriterier kan ändras fram till kursstart. 

  Betygskriterier NS6101, gäller från VT23 (118 Kb)

  Examinator

  VT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (488 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk