Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, kandidatkurs

Kursen innehåller tre delkurser: ett examensarbete, en delkurs som behandlar teori och metod samt en delkurs om arbete i det moderna kommunikationssamhället. Kursen innehåller dels förberedelser för arbetslivet, dels vetenskaplig fördjupning.

Det avslutande examensarbetet ansluter till den föregående terminens praktikperiod och kombineras normalt med en praktikperiod på en relevant arbetsplats.

Kursen ges termin 6 på Kommunikatörsprogrammet.

Kommunikatörsprogrammet (HKOPK)