Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kommunikatörsprogrammet, praktik

Kursen utgörs av en handledd praktik. På denna praktikkurs ägnar du och dina kurskamrater er åt att samverka i en reell organisation och där planera, utföra och utvärdera reella kommunikationsuppdrag.

Det gör ni utifrån teorier och metoder som ni tillägnat er under tidigare delkurser samt utifrån respektive praktikorganisations situation och kommunikativa utmaningar. Under och efter kursen reflekterar studenten över sina praktikuppdrag och arbetslivserfarenheter.

Kursen ges termin 5 på Kommunikatörsprogrammet.

Kommunikatörsprogrammet (HKOPK)

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Praktikperioden

  • Under praktikperioden ingår du i arbetsplatsens organisation och utför där relevanta arbetsuppgifter. Praktiken utförs på 90 % av ordinarie undervisningstid och praktiken är en obligatorisk del av undervisningen.

  Resterande tid

  • Resterande 10 % av undervisningstiden ägnas åt studier i form av introduktionsseminarium, praktikseminarium, redovisningsseminarium samt individuell handledning.
  • Även denna undervisning är obligatorisk.

  Se kursplanen för detaljer.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (129 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk