Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska I

I kursen arbetar du både teoretiskt och praktiskt med språk och kommunikation. Du får lära dig om språkets struktur och om språkets roll i samhället, t.ex. om språkvariation och attityder till olika slags språkbruk. Du lär dig analysera texter och samtal som är centrala i dagens samhällsliv och får även möjlighet att träna dina färdigheter i tal och skrift.

Under kursens gång tas en rad frågor upp som rör språk, språkförståelse och språkliga förändringar:

  • Varför talar och skriver vi på olika sätt i olika situationer?
  • Vem bestämmer reglerna för samtal och textutformning?
  • Hur avgörs en texts begriplighet?
  • Vilken roll spelar omgivningen för vår kommunikativa förmåga?

Kursen Svenska I vänder sig till dig som redan har en god behärskning av svenska språket och i första hand vill utöka dina kunskaper om språket. Grundläggande färdighetsträning ingår ej i kursen. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet bör du rådfråga studievägledaren.

Efter denna kurs kan du läsa Svenska II, 30 hp för att därefter gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

Svenska II, 30 hp

Svenska – kandidatkurs