Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenska I

Vill du vrida och vända på svenska språket? Vill du kunna skriva, tänka, läsa och analysera svenska på svenska? Eller behöver du komplettera din lärarutbildning med djupgående kunskaper om vårt språk? Då är kursen Svenska I något för dig!

Tänk på svenska

Hur fungerar egentligen svenskan i teori och praktik, i form och funktion, för individen och samhället? Kursen Svenska I tar upp grunderna i svenska språket och ger dig vassa och viktiga verktyg för att kunna förstå vårt språk inifrån och utifrån. Du lär dig bland annat hur dagens svenska språksamhälle ser ut, varför vi talar på olika sätt i olika situationer, hur vår grammatik fungerar och vad som avgör om texter och bilder är begripliga för de tänkta mottagarna. Dessutom lär du dig analysera talad och skriven svenska ur en rad perspektiv.

Vem vänder sig Svenska I till?

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av svenska språket på ett eller annat sätt. Här få du chans att fördjupa dina kunskaper i och om ämnet, och lägga en stabil grund för kommande studier och arbete. Vare sig om du vill bli lärare, skribent, journalist, forskare eller bara allmän expert på svenska språket!

Efter Svenska I kan du fördjupa dig ännu mer genom att läsa Svenska II, för att sedan gå vidare till Svenska – kandidatkurs. Allt som allt 90 hp.

Svenska II, 30 hp

Svenska – kandidatkurs

Tänk på att detta är en kurs om svenska, inte i svenska. Du måste alltså behärska svenska väl i tal och skrift. Grundläggande färdighetsträning ingår inte.