Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska I

 • 30 hp

I kursen arbetar du både teoretiskt och praktiskt med språk och kommunikation. Du får lära dig om språkets struktur och om språkets roll i samhället, t.ex. om språkvariation och attityder till olika slags språkbruk. Du lär dig analysera texter och samtal som är centrala i dagens samhällsliv och får även möjlighet att träna dina färdigheter i tal och skrift.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Under kursens gång tas en rad frågor upp som rör språk, språkförståelse och språkliga förändringar:

 • Varför talar och skriver vi på olika sätt i olika situationer?
 • Vem bestämmer reglerna för samtal och textutformning?
 • Hur avgörs en texts begriplighet?
 • Vilken roll spelar omgivningen för vår kommunikativa förmåga?

Kursen Svenska I vänder sig till dig som redan har en god behärskning av svenska språket och i första hand vill utöka dina kunskaper om språket. Grundläggande färdighetsträning ingår ej i kursen. Om du är tveksam beträffande din språkfärdighet bör du rådfråga studievägledaren.

Efter denna kurs kan du läsa Svenska II, 30 hp för att därefter gå vidare till Svenska – kandidatkurs.

 

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1: Svenska språkets struktur I, 7,5 hp

  Delkursen ger en grundläggande beskrivning av svenska språket på fonem-, morfem-, ord-, fras-, sats- och meningsnivå i ett tvärspråkligt perspektiv. Delkursen innehåller också en allmän introduktion till grammatik som forskningsfält.

  Delkurs 2: Textanalys och multimodalitet, 7,5 hp

  I delkursen behandlas analoga och digitala texter som vi möter i samhället, t.ex. i skola, arbetsliv och massmedier. Texterna analyseras med hjälp av aktuella textanalytiska metoder och begrepp. Delkursen riktar in sig på texters innehåll, struktur och funktion ur teoretiska perspektiv, bl.a. kritiskt diskursanalytiska och multimodala perspektiv.

  Delkurs 3: Sociolingvistik och samtalsanalys, 7,5 hp

  Delkursen omfattar grundläggande teorier och metoder inom sociolingvistik och samtalsanalys samt ger grundläggande kunskaper om det svenska språksamhället. Delkursen behandlar inomspråklig variation dels i förhållande till skilda samtalssituationer, dels i förhållande till ålder, kön, etnicitet, regional hemvist och sociala förutsättningar. Tyngdpunkten ligger på talat språk.

  Delkurs 4: Skriva och tala, 7,5 hp 

  Delkursen behandlar skrivande och talande i olika genrer som förekommer inom högre studier och yrkesliv ur praktiskt och teoretiskt perspektiv. I delkursen ingår träning i eget skrivande och talande, bl.a. med avseende på genre- och mottagaranpassning, anpassning till aktuella språknormer samt användande av språkliga ochtekniska hjälpmedel. Studenterna får också träning i att granska andra studenters arbeten ur sådana aspekter. Delkursen behandlar också olika synsätt på skrivande och den retoriska processen.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk. I delkurs 1, 2 och 3 ingår obligatoriska övningsuppgifter. Se även Delkurser ovan och kursplanen.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i juni) (230 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt