Nordkurs sommarkurser i Norden för studenter i Sverige

Vill du ha mer nordiska språk och nordisk litteratur i din utbildning? Sommaren 2024 kan du åka till Danmark, Finland, Norge eller Island på Nordkurs sommarkurs. Det är en fantastisk möjlighet att få se våra grannländer på nära håll och samtidigt lära dig mer om Nordens språk och kulturer. Du lär dig språket på plats där det talas, fördjupar dig i landets litteratur och utvecklar din interskandinaviska språkförståelse när du träffar kurskamrater från de olika nordiska länderna.

Kurser i Sverige för dig som är student i övriga Norden

Nordkurs sommarkurs i Sverige

Två hav, Skagen; klocktorn på brygga, Oslo; trähus, Pernå + gatuskylt, Lovisa; het källa, Reykjanes
Övre raden: Grenen i Skagen, Danmark (Foto: Pia Nordin); Klocktornet på Aker Brygge i Oslo, Norge (Foto: Andrey Omelyanchuk, MostPhotos). Nedre raden: Hus i Pernå och gatuskylt i Lovisa, Finland (Foto: Pia Nordin); Gunnuhver varma källa i Reykjanes, Island (Foto: Branislav Bédi).
 
Några personer står i vattnet där Skagerrak och Kattegatt möts. Foto: Pia Nordin
Nordkurs sommarkurs i Danmark: Utflykt till Grenen, Skagens Odde i Skagen, Jylland. Foto: Pia Nordin.

Du måste vara registrerad student i Sverige för att få gå kurs i något av de övriga nordiska länderna. Du kan alltså inte vara student i något av de övriga nordiska länderna.

Kurser i Sverige för dig som är student i övriga Norden

Nordkurs sommarkurs i Sverige

 

 

 
Skärmdump från nordkurs.org Lande
nordkurs.org > Lande

Information om samtliga kurser, ansökningsinformation och ansökningsformulär finns på Nordkurs (danska) huvudwebbplats nordkurs.org.

Grönland och Färöarna brukar turas om att ge sommarkurs.

Nordkurs – sommerkurser i Norden (nordkurs.nu)

 

 

 
Tvåspråkig gatuskylt i Lovisa, Finland: Kortgränd. Lyhytkuja. Foto: Pia Nordin
Nordkurs sommarkurs i Finland: Gatuskylt i Lovisa. Foto: Pia Nordin.

Kurserna ges vanligtvis i juni och/eller juli under ca tre veckor och arrangeras av olika universitet och högskolor i Norden, t.ex. Århus, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Tórshavn, Nuuk, Reykjavik, Bergen, Oslo, Tromsö och Trondheim.

Sommaren 2024 ges kurser i Reykjavik (Island), Oslo och Stavanger (Norge), Helsingfors (Finland: nybörjarfinska respektive finlandssvenska), Köpenhamn och Århus (Danmark).

Läs mer på nordkurs.nu

 
Isberg, Nuuk, Grönland. Foto: Theresia Pettersson
Nordkurs sommarkurs på Grönland (ges inte varje år): Nuuk. Foto: Theresia Pettersson.
  • Antagningen öppnar 22 januari 2024 och sista ansökningsdag är 15 mars 2024. Du får besked i april om du är antagen.
  • Information om samtliga kurser, ansökningsinformation och ansökningsformulär finns på Nordkurs (danska) huvudwebbplats nordkurs.org.

Läs mer på nordkurs.nu

Ansökan på nordkurs.nu

 
Feskur fiskur. Foto: Martin Pettersson
Nordkurs sommarkurs på Färöarna (ges inte varje år): Färsk fisk. Foto: Martin Persson.

En förutsättning för att bli antagen till kurserna i övriga Norden, är att du har grannspråksförståelse av danska och norska samt förstaspråksnära kompetens i svenska. Detta gäller även kurserna på Island, Grönland och Färöarna. Engelska används inte.

 

 

 

 
Färgglada hus vid vattnet i Trondheim, Norge. Foto: Inger Larsson
Nordkurs sommarkurs i Trondheim, Norge (ort varierar år från år). Foto: Inger Larsson.

Stipendium

Du som blir antagen till en Nordkurs sommarkurs får ett stipendium som är beräknat att täcka kostnader för resa och bostad på studieorten, baserat på aktuella uppgifter från resebolagen.

Det är är därför viktigt att du är beredd att delta i kursen om du blir antagen. Om du inte kan fullfölja kursen, riskerar du att få betala tillbaka delar av eller hela stipendiet.

Stipendiet betalas ut av vår institution om du ska gå kurs i övriga Norden.

Studiemedel

Kurserna värderas som 10 ECTS av respektive universitet, men de läses intensivt under en kortare tid än 10 veckor i respektive land. Man kan ansöka om studiemedel för dessa kurser, men endast för de veckor som undervisning pågår från kursstart fram till och med examination, även om kursen förutsätter inläsning i förväg.

Observera! Även om poängen värderas som 10 ECTS av det universitet där kursen ges, kan ditt hemuniversitet värdera kurspoängen annorlunda när det ska föras över till Ladok, bland annat eftersom kursen läses intensivt och beroende på om kursen ska tillgodoräknas in i din utbildning eller föras upp som "Annan merit" i Ladok. Om ett visst antal högskolepoäng är nödvändiga för någon del av din utbildning, försäkra dig i förväg om att kursen motsvarar detta vid ditt hemuniversitet.

 
Guldforsen (Gullfoss) i älven Hvítá, Suðurland, Island. Foto: Jonatan Pettersson
Nordkurs sommarkurs på Island: Guldforsen (Gullfoss) i älven Hvítá, Suðurland. Foto: Jonatan Pettersson.

Om du har funktionsnedsättning och särskilda behov eller önskemål som rör tillgänglighet och/eller mat/diet bör du meddela din kursansvariga/kursplats det, så fort du är antagen.

Du bör ha reseförsäkring.

 

 

 

 
Nordkurs logotyp

Nordkurs är ett samarbete mellan universitet i de nordiska länderna som har pågått sedan 1960-talet. Det började som studentorganiserade nordiska möten, och det blev efter hand ett nätverk av sommarkurser understött av Nordiska ministerrådet.

Läs mer på Nordkurs huvudsajt nordkurs.nu:

Om Nordkurs

 

Kontakt

Kurssekreterare – Nordkurs sommarkurser i övriga Norden
Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk
På denna sida