Kultur, kommunikation och språklig mångfald, 7,5 hp

Kursen ger en orientering om språklig och kulturell mångfald. En översikt ges om språkets funktioner med fokus på språklig variation och normer för språkanvändning i olika sociala och kulturella sammanhang. Här ingår frågeställningar som rör språk och kultur, identitet, etnicitet, social bakgrund, ålder, genus mm. Dessutom diskuteras bl a attityder till språk och språklig mångfald.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Kursupplägg

Examination

Se kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen