Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur, kommunikation och språklig mångfald

Denna sommarkurs ger en orientering om språklig och kulturell mångfald. Ur ett två- och flerspråkigt perspektiv ges bland annat en översikt om språkens olika funktioner hos individen och i samhället.

Här diskuteras språklig variation (som exempelvis ”Rinkebysvenska”) och normer för kommunikation och språkanvändning i olika sociala och kulturella sammanhang, tillsammans med frågeställningar om identitet, etnicitet, social bakgrund, ålder, genus, m.m.

Kursen syftar till att ge en ökad insikt om vad som händer i mötet mellan olika kulturer och att synliggöra egna och andras (bl.a. samhällsinstitutioners och medias) attityder och värderingar, samt belysa samspelet mellan språk, kultur, etnicitet och identitet. Dessutom diskuteras språkideologier, språkpolitik och språkplanering i olika samhällstyper och epoker, samt faktorer som påverkar språklig förändring eller språkbyte.

Information till antagna på sommarkursen 2021

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig. Webbregistreringen är öppen 1723 maj.

 1. Aktivera ditt universitetskonto
 2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du är registrerad får du tillgång till din kurssida i e-lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

Athena

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen är webbaserad och ges digitalt i Zoom.
  • Obligatorisk närvaro på 60 % av undervisningstillfällena.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet