Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur, kommunikation och språklig mångfald

  • 7,5 hp

Kursen ger en orientering om språklig och kulturell mångfald. En översikt ges om språkets funktioner med fokus på språklig variation och normer för språkanvändning i olika sociala och kulturella sammanhang.

Här ingår frågeställningar som rör språk och kultur, identitet, etnicitet, social bakgrund, ålder, genus m.m. Dessutom diskuteras bl a attityder till språk och språklig mångfald.