Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kultur, kommunikation och språklig mångfald

Denna sommarkurs ger en orientering om språklig och kulturell mångfald. Ur ett två- och flerspråkigt perspektiv diskuteras språklig variation och normer för kommunikation och språkanvändning i olika sociala och kulturella sammanhang, tillsammans med frågeställningar om identitet, etnicitet, social bakgrund, ålder, genus, m.m.

Kursen syftar till att ge en ökad insikt om vad som händer i mötet mellan kulturellt olika människor och att synliggöra egna och andras (bl.a. samhällsinstitutioners och medias) attityder och värderingar, samt belysa samspelet mellan språk, kultur, etnicitet och identitet. Dessutom diskuteras språkideologier och språkpolitik.

Jordglob som händer håller i: ljushyade och mörkhyade. Montage med kartpin med svenska flaggan
Foto: William Perugini (jordglob) och Volodymyr Hryshchenko (kartpin), MostPhotos. Bildmontage.