Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur, kommunikation och språklig mångfald

Denna sommarkurs ger en orientering om språklig och kulturell mångfald. Ur ett två- och flerspråkigt perspektiv ges bland annat en översikt om språkens olika funktioner hos individen och i samhället.

Här diskuteras språklig variation (som exempelvis ”Rinkebysvenska”) och normer för kommunikation och språkanvändning i olika sociala och kulturella sammanhang, tillsammans med frågeställningar om identitet, etnicitet, social bakgrund, ålder, genus, m.m.

Kursen syftar till att ge en ökad insikt om vad som händer i mötet mellan olika kulturer och att synliggöra egna och andras (bl.a. samhällsinstitutioners och medias) attityder och värderingar, samt belysa samspelet mellan språk, kultur, etnicitet och identitet. Dessutom diskuteras språkideologier, språkpolitik och språkplanering i olika samhällstyper och epoker, samt faktorer som påverkar språklig förändring eller språkbyte.