Provkonstruktion och bedömning av språkfärdighet, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge verksamma och blivande språklärare ökad medvetenhet om bedömning av språkfärdighet samt kunskaper och färdigheter i att konstruera prov. Kursen behandlar aktuella teorier bakom konstruktionen av prov i andraspråk och främmande språk och dessa teorier kopplas till praktiska moment i provkonstruktion - testspecifikationer, utprovning, analys, bedömning och validering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen