Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn

Sommarkursen ger en orientering om tvåspråkig utveckling hos barn. Under kursen diskuteras likheter och skillnader mellan enspråkig och tvåspråkig utveckling. Vidare berörs frågor rörande kopplingen mellan tvåspråkigutveckling och kognition samt tvåspråkig utveckling över tid.

Dessa frågor diskuteras utifrån aktuella teorier och forskning om barns språkutveckling. Olika aspekter av barnets utveckling kommer att diskuteras i syfte att identifiera faktorer som påverkar språkutvecklingen. Fokus ligger huvudsakligen på psyko- och neurolingvistiska faktorer men även exempelvis språkstrukturella och sociala aspekter kommer att beröras.

Information till antagna på sommarkursen 2021

Innan sommarterminen startar behöver du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på din kurs.

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig. Webbregistreringen är öppen 1723 maj.

 1. Aktivera ditt universitetskonto
 2. Registrera dig i Ladok för studenter

När du är registrerad får du tillgång till din kurssida i e-lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.

Athena

 • Kursupplägg

  Undervisning

  • Undervisningen är webbaserad och ges digitalt i Zoom.
  • Obligatorisk närvaro på 60 % av undervisningstillfällena

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet