Tvåspråkighet och tvåspråkig utveckling hos barn, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en orientering om tvåspråkig utveckling hos barn. Under kursen diskuteras likheter och skillnader mellan enspråkig och tvåspråkig utveckling, samt mellan barns och vuxnas andraspråksinlärning. Vidare berörs frågor rörande kopplingen mellan tvåspråkig utveckling och kognition, samt språkbyte, språkbevarande och språkförlust. Dessa frågor diskuteras utifrån aktuella teorier och forskning om barns språkutveckling. Språkstrukturella, sociala samt psyko- och neurolingvistiska aspekter kommer att diskuteras för att kunna identifiera faktorer som påverkar språkutvecklingen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen