Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nordiska språk - kandidatkurs

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla dels kunskap och förståelse inom några delområden av ämnet Nordiska språk, dels färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnet. Studenterna skriver ett examensarbete och läser ytterligare två delkurser, som väljs i samråd med studievägledare och kursansvarig.

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla dels kunskap och förståelse inom några delområden av ämnet Nordiska språk, dels färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnet. Studenterna skriver ett examensarbete och läser ytterligare två delkurser, som väljs i samråd med studievägledare och kursansvarig. Höstterminen 2019 erbjuds fördjupningskursen Digital textutgivning med undervisning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.