Nordiska språk - kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla dels kunskap och förståelse inom några delområden av ämnet Nordiska språk, dels färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnet. Studenterna skriver ett examensarbete och läser ytterligare två delkurser, som väljs i samråd med studievägledare och kursansvarig. Höstterminen 2019 erbjuds fördjupningskursen Digital textutgivning med undervisning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen