Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nordiska språk - kandidatkurs

Kursen syftar till att du ska utveckla dels kunskap och förståelse inom några delområden av ämnet Nordiska språk, dels färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnet.

Du skriver ett examensarbete och läser ytterligare två delkurser, som väljs i samråd med studievägledare och kursansvarig. 

Student tar ut bok ur bokhylla i universitetsbiblioteket.
Foto: Lena Katarina Johansson