Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nordiska språk - kandidatkurs

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla dels kunskap och förståelse inom några delområden av ämnet Nordiska språk, dels färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnet. Studenterna skriver ett examensarbete och läser ytterligare två delkurser, som väljs i samråd med studievägledare och kursansvarig.

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla dels kunskap och förståelse inom några delområden av ämnet Nordiska språk, dels färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ämnet. Studenterna skriver ett examensarbete och läser ytterligare två delkurser, som väljs i samråd med studievägledare och kursansvarig. Höstterminen 2019 erbjuds fördjupningskursen Digital textutgivning med undervisning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Nordiska språk – kandidatkurs ges på halvfart vilket betyder att du under höstterminen läser två fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och på vårterminen skriver en kandidatuppsats om 15 hp.

  Om du tar ut en kandidatexamen med nordiska språk som huvudämne, kan du söka till två olika masterprogram:

  Delkurser

  Delkurs 1: Examensarbete, 15 hp

  Delkursen syftar till att fördjupa din kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga att arbeta vetenskapligt inom ett delområde av ämnet nordiska språk. Delkursen syftar vidare till att utveckla din färdighet i muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning samt din förmåga att värdera och bedöma språkvetenskapligt arbete.

  Du ska skriva ett språkvetenskapligt examensarbete, delta i kandidatseminariernas verksamhet, försvara diitt examensarbete samt fullgöra en oppositionsuppgift. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledaren, normalt i anknytning till någon av fördjupningskurserna.

  Delkurs 2: Historisk sociolingvistik, 7,5 hp

  Delkursen behandlar historisk sociolingvistik som forskningsområde, vilket innefattar teorier och forskningom språk, språkbruk och texter i förfluten tid med ett socialt förklaringsperspektiv på variation och förändring. Tonvikten i kursen ligger på exempel från den nordiska språk- och texthistorien, och med utgångspunkt i olika material prövas metoder för analys och tolkning inom forskningsområdet.

  Delkurs 3: Fördjupningskurser i nordiska språk, 7,5 hp

  Den tredje delkursen utgörs av antingen en individuellt utformad fördjupning eller en breddningskurs, se kursplanen. Breddningskurser väljs i samråd med studievägledare/kursansvarig.

  Undervisning

  • I delkurs 1, Examensarbete, ges undervisning i form av tvärseminarier samt projektseminarier med handledning. Om examensarbetet inte skrivs inom ramen för ett projekt ges individuell handledning.
  • Undervisning i övriga delkurser ges i form av seminarier och föreläsningar.
  • Närvaron är obligatorisk vid redovisningsseminarier.
  • Hösten 2021 ges kursen på distans i Zoom (oberoende av situationen med pandemin).

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (256 Kb)

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 5) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt