Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Danska - baskurs 3

På Danska – baskurs 3, fortsätter färdighetsträningen från baskurs 1 och 2, men med ett större språkvetenskapligt fokus på grammatik och fonologi och med en något större tonvikt vid akademiskt språk.

På seminarier som är gemensamma med dem som läser norska arbetar vi på den första delkursen med allmän grammatik med utgångspunkt i svenska exempel, men med ett jämförande nordiskt perspektiv. Därutöver träffar du de dansktalande kursdeltagarna separat i ett diskussionsseminarium, där ett akademiskt språk tränas i tal och skrift.

Under den andra delkursen arbetar vi gemensamt med allmän fonologi medan du i diskussionsseminarier med de dansktalande koncentrerar dig på frågor om danskt uttal liksom olika språkvetenskapliga och kulturella frågor som berör detta.