Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Danska - baskurs 3

På Dansk – Grundkursus 3 (baskurs 3) fortsætter færdighedstræningen fra Grundkursus 1 og 2. Kurset giver en uddybning af det danske sprog, med en øget fokus på akademisk sprogbrug og sproglig forandring.

Nyhavn, Köpenhamn. Foto: Rolf_52, MostPhotos
Foto: Rolf_52, MostPhotos

Delkursus 1: Mundtlig og skriftlig færdighed består af en færdighedsorienteret seminarrække om det danske sprog. Vi behandler forskellige aspekter af sproglig forandring og akademisk sprogbrug i tale og skrift.

I Delkursus 2: Skriftlig færdighed trænes de studerende i at producere forskellige teksttyper, herunder akademiske tekster. Den studerende gennemfører en mindre empirisk undersøgelse, som fremlægges både mundtligt og skriftligt.